Звернення до ВАК України

Вища Атестаційна комісія України

Голові ВАК України

академікові В. Ф. Мачуліну

Шановний Володимире Федоровичу!

Мені, докторові наук ще старого, «радянського», зразка, прикро спостерігати певні негативні тенденції, які, на мій погляд, наявні у роботі спеціалізованих вчених рад на етапі прийняття дисертацій до захисту. Це стосується хоча б авторефератів, у висновках яких подекуди наведено загальновідомі в науці положення або досягнення цілих наукових колективів, інколи – інших установ.

Наприклад: користуючись пошуком в електронній бібліотеці авторефератів дисертацій, я вибрав декілька випадкових робіт і відразу виявив приклади таких недоліків (додаток). Хочу зазначити, що ці помилки не знижують суттєво наукову вартість робіт, але свідчать про хиби їхнього наукового редагування. Водночас вони промовисто засвідчують, що наукові керівники та установи, в яких виконуються дисертаційні роботи, і, нарешті, спеціалізовані вчені ради, часто недбало ставляться до своїх обов’язків на етапі попереднього розгляду дисертацій та підготовки їх до захисту. Це особливо стосується авторефератів, висновки яких, подекуди, є загальновідомими, вже не новими, а інколи – містять очевидні «дивогляди».

Саме тому пропоную внести до «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» такі невеликі доповнення:

16. – 1 . Якщо у висновках дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам або цілим науковим колективам, здобувач повинен вказати цей факт з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску.

22. – 1. Про прийняття дисертації до захисту і призначення офіційних опонентів спеціалізована вчена рада надсилає до ВАК повідомлення за зразком, установленим ВАК, а також електронну версію автореферату. Ще до опублікування у Бюлетені Вищої атестаційної комісії України і в додатку до Бюлетеня — “Науковий світ” повідомлення про захист докторської і кандидатської дисертації, їх, а також електронні версії авторефератів розміщують на офіційному сайті ВАК України. Зауваження до текстів авторефератів конкретних дисертацій надсилають електронною поштою до ВАК України.

19. -1. Спеціалізована вчена рада: Може запропонувати здобувачам врахувати попередні зауваження до електронних версій авторефератів під час підготовки їх до друку.

Маю надію, що запровадження таких заходів забезпечить підвищення якості підготовки авторефератів до захисту і допоможе здобувачам краще осмислити свій творчий науковий доробок.

м. Львів, 6 листопада 2009 року

Дійсний член

Наукового товариства ім. Шевченка

Платон Третяк

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon z_avtoreferativ.doc28.5 КБ