ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

Том 272 (CCLXХІІ). 2019 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХІІ: Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Микола Бондар, Олег Купчинський, Євген Нахлік, Леонід Рудницький, Тарас Салига, Назар Федорак. — Львів, 2019. — 664 с.

_________________________

Том 269 (CCLXIХ). 2016 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXIХ: Праці Філологічної секції [160-річчю від народження та 100-річчю від смерти Івана Франка присвячується] / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2016. — 560 с.

Том 266 (CCLXVI). 2014 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXVІ: Праці Філологічної секції [200-й річниці від народження Тараса Шевченка присвячується] / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2014. — 562 с., іл.

Том 263 (CCLXІІІ). 2012 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXIII: Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2012. — 738 с., іл.

_________________________

Том 257 (CCLVІI). 2009 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLVII: Праці Філологічної секції. — Львів, 2009. — 776 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

 

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com  

Том 250 (CCL). 2005 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCL: Праці Філологічної секції [150-й річниці від народження Івана Франка присвячується] / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2005. — 844 с., іл.

_________________________

Том 246 (CCХLVI). 2003 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLVI: Праці Філологічної секції. — Львів, 2003. — 735 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

 

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com  

Том 239 (CCХХХIХ). 2000 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХХХIХ: Праці Філологічної секції / Ре­да­к­тор то­му Олег Ку­п­чин­сь­кий. — Львів, 2000. — 644 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 216 (CCХVI). 1991 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХVІ: Філологічна секція. [Василь Ящун. Вибране із славісти­ки]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1991. — 319 с.

_________________________

Зміст: 

Том 215 (CCХV). 2001 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХV: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Сві­ти Та­ра­са Шев­чен­ка. T. II. Збір­­ник стат­тей до 185-річ­чя з дня на­род­жен­ня по­е­та / Ре­дак­то­ри: Ла­ри­са М. Л. За­лесь­ка Ониш­ке­вичАся ГумецькаІван Фізер]. — Нью-Йорк; Львів, 2001. — 416 с., іл.

_________________________

Том 214 (CCХІV). 1991 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІV: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Біб­лі­о­те­ка Про­ло­гу і Су­час­нос­ти, ч. 191.4. Сві­ти Та­ра­са Шев­чен­ка. Збір­ник ста­ттей до 175-річ­чя з дня на­род­жен­ня по­е­та / Ре­дак­то­ри: Ла­ри­са М. Л.

Том 213 (CCХІІІ). 2000 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІІI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Літературно-науковий вістник. По­­­­­­каж­­­­­чик змісту. Том 1–109 (1898–1932) / Уклав Богдан Ясінський]. — Київ; Нью-Йорк: “Смо­ло­скип”, 2000. — 544 с., іл.

_________________________

Том 212 (CСХІІ). 1996 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція.

Том 211 (CСХІ). 1996 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція.

Том 207 (CCVII). 1987 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСVII: Праці Філологічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Жит­тя та йо­го ді­яль­ність в га­лу­­зі фол­кльо­рис­ти­ки, лі­те­ра­ту­роз­нав­ства та мо­воз­нав­ства]. — Па­риж; Нью-Йорк; Сід­ней; То­рон­то, 1987. — 333 с., іл.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ