44 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша сторінка.— Василь Щурат – п'ятий голова Наукового товариства ім. Шевченка (1921 –1923)

Друга сторінка.— Пленарне засідання XXI Наукової сесії НТШ

Третя сторінка.— Пленарне засідання XXI Наукової сесії НТШ

Четверта сторінка.— Будинок НТШ, який придбало Товариство в 1912 p.

Зміст 44-го вісника НТШ:

ЗМІСТ

З поточного життя НТШ

XXI Наукова березнева („Шевченківська") сесії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.— Редакція

Зміни у Статуті Наукового товариства ім. Шевченка в США. — Орест Попович.

Загальні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Канаді. — Із пресового повідомлення НТШ Канади

Крайове Наукове товариство ім. Шевченка в Словаччині: причинки до історії, поточна діяльність. — Микола Мушинка.

Географічна комісії НТШ (До 80-річчя створення). — Іван Ровенчак

Статті та повідомлення

Українська політична думка початку XX століття і Андрій Жук – політик, мислитель, кооператор, науковець (До 110-річчя від народження).— Ігор Гирич

Сучасні тенденції дослідження картографічної спадщини України.— Ростислав Cocca

Причинок до теми як ми пишемо i говоримо.— Олександра Сербенська

Слов'янський геній в музиці.— Наталія Кашкадамова

Львів у творчості Юрія (Єжи) Ґлоґовського.— Лариса Купчинська

Українські театри Івана Когутяка (1920 –1939).— Роман Лаврентій

Жіночі часописи Галичини.— Валентина Передирій

Вища технічна освіта. Куди прямуємо? — Роман Яремійчук

Лазерні спостереження штучних супутників Землі та Miсяця.— Андрій Білинський, Наталія Вірун

З архівної полиці

Хто першим придбав ґрунт на львівській Софіївці: Іван Франко чи Михайло Грушевський? — Світлана Панькова

Забуті імена в українській науці та культурі

Ізидор Глинський (16 лютого 1860 р., с. Чернилів-Руський Тернопільського пов. Терноп. окр. (тепер Тернопільський р-н Терноп. обл.) – 20 квітня 1931 р., с. Буцнів Тернопільського пов. Терноп. в-ва (тепер Тернопільський р-н Терноп. обл.).— Уляна Граб

Наші славні НТШівські ювіляри

Марія Вальо.— Від друзів i прихильників Уляна Єдлінська

Ігор Юхновський.— Михайло Козловський, Ігор Мриглод, Ігор Стасюк

Людмила Міляєва.— Роман Яців

Любомир Сеник.— Богдана Криса

Михайло Голубець.— Микола Козловський

Михайло Павловський.— Лікарська комісія НТШ, Українське лікарське товариство

Петро Лозиняк.— Ігор Бубняк

Олег Шаблій.— Олександра Вісьтак

Огляди нових книжок, рецензії

Les Archives de l'Est et la France des Lumiеres / Sous la direction de Georges Dulac et Serguei Karp Montpellier. – 2007. – Voi. I: Guide des archives. – V –XXI, 1 –323 p.; Vol. II: Inedits. – 327 –870 p.— Зоя Борисюк

Володимир Мельниченко. Шевченківська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 768 с.— Василь Івашків

Lushnycky Alexander, Ph. D. Ukrainians of the Delaware Valley. Images of America. – Charleston, SC: Arcadia pubi., 2009. – 128 pp.— Зоряна Купчинська

Українсько-бельгійські літературні зв'язки. 1870 –2008. Бібліографічний покажчик. – К.; Львів, 2010. – 246 с.— Святослав Граб

Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945 –1969) / Упорядники Р. Дзюбан, Г. Сварник; ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ історичних колекцій. – Львів, 2009. – XXXVIII, 374 с: іл.— Андрій Фелонюк

Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (1784 –1939): особливості становлення i розвитку, формування фондів та колекцій: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка", 2010. – 244 с.— Олександр Шишка

Іван Северин. 1881 –1964: Альбом-каталог / Автор О. Семчишин-Гузнер. – Львів: Каменяр, 2009. – 106 с. (Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького).— Віталій Ханко

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових i громадсько-культурних подій: Феодосій Стеблій, Ігор Скочиляс, Володимир Дутка, Ростислав Стойка, Софія Легін

ДолученняРозмір
PDF icon visnyk_44_p1-20.pdf1.37 МБ
PDF icon visnyk_44_p21-40.pdf1.25 МБ
PDF icon visnyk_44_p41-60.pdf1019.05 КБ
PDF icon visnyk_44_p61-80.pdf728.72 КБ