42 номер Вісника НТШ

 

На обкладинці:

Перша сторінка.— Михайло Грушевський – третій голова Наукового товариства ім. Шевченка (1897–1913)

Друга сторінка.— Коротка історія НТШ у світлинах

Третя сторінка.— Коротка історія НТШ у світлинах

Четверта сторінка.— Академічний дім у Львові. 1904–1906 pp. Сучасне фото. Світлина В. Бартошевського

Зміст 42-го вісника НТШ:

ЗМІСТ

З поточного життя НТШ

20 років відновлення і розбудови Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.

XX Наукова (“Шевченківська”) сесія Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.– Редакція

Загальні збори НТШ Америки.– Редакція

Статті та повідомлення

Гоголь (200 років від народження).– Ігор Гирич

До питания про час смерти та поховання гетьмана Івана Мазепи. 300 років від смерти та поховання гетьмана Івана Мазепи (проблеми історичної автентичности).– Ольга Ковалевська

Радість і біль Карпатської України (До 70-річчя створення республіки).– Степан Стойко

Композитор і дириґент Максим Копко.– Тереза Мацієвська

Олексій Оголевець і його вчення.– Геннадій Когут

Міхал Грабовський у малюнках Пантелеймона Куліша.– Олесь Федорук

Франків дім на Софіївці.– Яким Горак

Рівноприскорений пульс театрального життя Коломиї кінця 90-х років XX – початку XXI століть.– Світлана Максименко

Наукове книговидання України у дзеркалі ринкових реалій.– Надія Зелінська

Сировинно-ресурсний потенціял України.– Микола Павлунь

Забуті імена в українській науці та культурі

Іван-Захар Авдиковський.– Олег Купчинський

Наші славні НТШівські ювіляри

Олександр Домбровський.– Андрій Фелонюк

Володимир Овсійчук.– Роман Яців

Дмитро Гриліцький.– Володимир Панасюк, Георгій Сулим

Дмитро Павличко.– Тарас Салига

Ярема Томашевський.– Роман Макар

Ярослав Ганіткевич.– Зиновія Служинська

Микола Ільницький.– Василь Будний

Григорій Зленко.– Ростислав Пилипчук

Роксолана Зорівчак.– Тарас Шмігер

Марія Крушельницька.– Олександр Козаренко

Огляди нових книжок, рецензії

Іван Франко. Бібліографічна спадщина: Збірник вибраних праць і матеріалів.– Львів: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2008 / Упоряд., передмова, коментарі та примітки М. А. Вальо.– 730 с– Уляна Єдлінська

Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe / Edited by Larissa M. L. Zaleska Onyshkevych and Maria G. Rewakowicz.– Armonk; New York; London, England: M. E. Sharpe, 2009.– 471 p. / Сучасна Україна на культурній мапі Європи / За ред. Лариси М. Л. Залеської Онишкевич і Марії Ґ. Ревакович.– Армонк; Нью-Йорк; Лондон, Англія: М. Е. Sharpe, 2009.– 471 с.– Остап Середа, Христина Чунгак

Myron Kapral. Urzednicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku.– Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008.– 420 s. (Spisy urzednikow miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Slaska i Pomorza Zachodniego, t. VII: Ziemie Ruskie, zesz. 1: Lwow).– Андрій Фелонюк

Зиновія Служинська, Олександра Служинська. Від родини до популяції.– Львів: НТШ, 2008.– 304 с– Олена Висоцька

Володимир Овсійчук. Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контекст! європейської художньої культури.– Львів: Інститут народознавства HAH України, 2008.– 416 с.– Олег Сидор

Андрій Крижанівський. Осип Курилас. Альбом-монографія.– Львів: Західноукраїнський інформаційно-видавничий центр, 2008.– 280 с.— Лариса Купчинська

Ярослав Тарас. Сакральна дерев'яна архітектура українців Карпат: культурно-традиційний аспект.– Львів: ІН НAH України, 2007.– 640 с.— Микола Балагутрак

Чверть століття українського чину. Міжнародні українознавчі конференції в Іллінойському університеті в Урбані-Шампейні (США) у 1982–2006 / Упоряд. Ярослав Розумний, Володимир Сергійчук.– К., 2006.– 400 с– Олег Антонович

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Юрій Диба, Ігор Скочиляс, Олександр Наленч, Леонід Зашкільняк, Ольга Луковська, Богдан Пташник, 0[лег] А[нтонович], Михаиле Андрейчин, Василь Мойсишин, Майя Гарбузюк

ДолученняРозмір
Файл visnyk-42_p1-42.djvu1.18 МБ
Файл visnyk-42_p43-84.djvu1.08 МБ