ТЕАТРАЛЬНА ГРУПА КООПЕРАТИВУ "УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР" У ЛЬВОВІ ПІД ДИРЕКЦІЄЮ ЙОСИПА СТАДНИКА 1927-1929 РОКІВ

У листопаді 1927 р. у газеті „Діло“ з’явилося невелике повідомлення про відкриття сезону но­вого львівського театру: „З днем 11-го ц[ього] мі­сяця починає свої вистави театр Кооперативи „Український театр“ у Львові під дирекцією Йоси­па Стадника, в салі Музичн[ого] Інституту [імені] Лисенка, вул. Шашкевича, 5“. Далі йшлося про репертуар — драму „Маруся Богуславка“ М. Старицького, оперети „Княжна цирківка“ („Прин­цеса цирку“) І. Кальмана та „Орлов“ Б.

ДЕЩО ПРО ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ СТВОРЕННЯ ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ

Створення Пересопницького Євангелія збігаєть­ся з часом проникнення в українські землі рене­сансних впливів. Щоправда, сам матеріял і письмо євангелія відображали ще середньовічні традиції: рукопис на пергаменті й пізній устав у XVI ст. були радше анахронізмом, даниною давнині. Давні ві­зантійські традиції помітні в мініятюрах Пересопницького Євангелія, однак орнамент уже типово ренесансний. Та найбільше ідеї XVI ст.

ІВАН ТРУШ У СТВОРЕННІ ПОРТРЕТНОЇ ГАЛЕРЕЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ

Портретна галерея Наукового товариства ім. Шевченка була одним із багатьох знакових проєктів, ініційованих очільником Товариства Ми хай лом Грушевським. Завдяки залученню до її створення видатних художників — І. Труша, Ф. Красицького, М. Івасюка, П. Холодного — вона стала справжньою скарбни­цею українського малярства. Фундамент галереї довело­ся закладати тоді ще молодо­му майстру пензля, випуск­нику Школи образотворчих мистецтв у Кракові, Іванові Трушу.

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЄКТ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Для українських діячів, що засновували НТШ, Товариство було не лише науковою інституцією, а передусім інтелектуальною лабораторією, яка мала обґрунтувати прагнення еліти політич­ної окремішности. Львівські народовці і київські громадівці вбачали в НТШ прообраз Української академії наук. Для них академія мислилася як локомотив національного відродження: саме та­кими були спочатку наукові товариства, а згодом польська, чеська, сербська та хорватська академії наук, що діяли в межах Австро-Угорської імперії. Для М.

ІВАН ФРАНКО — DOCTOR UNIVERSALIS (секрети успіху)

„Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчен­ня чи з чужого голосу, але кожен, почувши ім’я Франка, сказати б, здіймає шапку [...],— занотував з нагоди столітніх роковин письменника у своїй „Книзі спостережень“ Євген Маланюк.— Тут діє якийсь “інстинкт величі”, який у так званих масах є значно більш живий, аніж припускають демагоги“.

ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНІ

26 листопада 2011 р. в матірному НТШ України у Львові відбулися Загальні звітно-виборні збори. Згідно зі Статутом, вони проводяться щотри роки, цього разу за період із листопада 2009 р. по лис­топад 2011 р. Збори проходи­ли в актовій за лі Львівського національного університету ім. І. Франка. На велелюдне зібрання НТШівської спіль­ноти прибули не тільки львів’яни, але й чимало членів осередків НТШ з інших міст України та численні гості. Збори привітали президент Світової ради НТШ, проф.

СТАТУТ СВІТОВОЇ РАДИ КРАЙОВИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ІМ. ШЕВЧЕНКА

ВСТУП

ПРО СТАТУТ СВІТОВОЇ РАДИ КРАЙОВИХ НТШ, СВІТОВУ РАДУ КРАЙОВИХ НТШ ТА НАУКОВІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ПЕРСПЕКТИВИ

Наближається 140-ва річниця Наукового товариства ім. Шевченка. Засноване 1873 р. як культур­но-освітня організація, Товариство перетворилося на авторитетну багатогалузеву інституцію, покликану розвивати наукові дослідження на українознавчому ґрунті. Після комуністичних ре­пресій та ліквідації НТШ у 1940 р., жертовними зусиллями відданих українській ідеї людей, НТШ перенесено за кордон, де його крайові товариства поширилися майже по всіх континентах.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЗАХІДНІЙ ЕВРОПІ (САРСЕЛЬ)

Крайове Наукове товариство ім. Шевченка у Західній Европі, яке тривалий час працювало над виданням відомої Енциклопедії українознавства, 2 квітня 2011 р. провело у Сарселі (Франція) XIX Загальні збори. Керував зборами заступник голо­ви НТШ проф. Володимир Косик. В обговоренні взяли участь члени НТШ з кількох країн Европи та представник з України — апостольський екзарх, голова суспільної служби українців у Франції, владика Михайло Гринчишин.

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА B АМЕРИЦІ (діяльність Товариства від 15 травня 2010 року — до 21 травня 2011 року)

21 травня 2011 р. у Нью-Йорку відбулися що­річні Звітні збори НТШ А, на яких Управа зві­тувала про основну працю Товариства у ми­нулому році. Як випливає зі звітів президента, віце-президентів, голів комісій, директорів секцій, голів осередків та директора адміністрації, ро­бота Товариства традиційно здійснювалась у внутрішньому і зовнішньому напрямах.

УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЮРІЯ КОНОНЕВА (30-ті роки XX ст.)

Юрій Кононів. 1944 р.

МИХАЙЛО ГАВРИЛКО І ЙОГО СПАДЩИНА

Михайло Гаврилко (1882-1920)

В ОБІЙМАХ ПОЛІТИКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТАЄМНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ, 1921-1925 РОКИ (До 90-річчя від створення)

Український таємний університет (УТУ), який діяв у Львові в 1921-1925 рр., був створений на хвилі розчарування галицьких українців результатами Першої світової війни, передусім поразкою Західно-Української Народної Республіки.

АНТИЧНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Антична (від лат. antiquus — давній) або греко-римська (також — класична) література хро­нологічно приблизно охоплює VIII ст. до н. е. — V ст. н. е.

АПОСТОЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (200 років від народження Маркіяна Шашкевича)

Природа імен-метафор наших великих письмен­ників, здається, не містить нічого загадкового. Шевченко — Кобзар, Франко — Каменяр, Леся Українка — Співачка Досвітніх Вогнів, Квітка — Ломикамінь... Маркіяна Шашкевича називаємо Будителем...

Сторінки

Підписатися на Наукове товариство ім.Шевченка RSS