ЖЕРТВОДАВЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА У 2012 РОЦІ

Від імени управи та Президії НТШ складаю щиру подяку жертводавцям, які відгукнулися на наш заклик надати допомогу для продовження наукової праці нашої найстарішої наукової уста­нови – НТШ в Україні. У час, коли Україна була поділена між Росією та Австрією, з'являється задум створити НТШ як першу громадську ін­ституцію, котра мала стати національною акаде­мією наук. Так було тоді у багатьох недержавних слов'янських країнах. Товариство постало 1873 р. у Львові як перша наукова україномовна інституція України і як перший зародок соборности України. Сприяли цьому українські діячі із Східної Укра­їни – Олександр Кониський, Дмитро Пильчиков, Михайло Жученко, а особливо Єлизавета Скоропадська-Милорадович, до яких долучились 32 жертводавці із Галичини. Вони стали офіційними засновниками Товариства.

Появу НТШ з ентузіязмом сприйняла україн­ська громадськість. У Товаристві для подальшого розгортання праці, передусім видавничої і навчання молоді було згромаджено понад 13 доброчин­них фондів (фонди П. Пелехина, Т. Дембицького, Д. Мордовця, О. Кониського, А. Бончевського та ін.), на базі яких НТШ розгорнуло свою діяльність і зробило вагомий внесок у розвиток національної науки. Так тривало до 1914 р. Під час Першої сві­тової війни більша частина названих фондів, на жаль, втрачена, решта – 1939 р., коли у Товари­ства відібрали все майно, а 14 січня 1940 р. його ліквідовано. Тоді, як відомо, частина його членів на чолі з головою Іваном Раковським опинилась за кордоном і 1947 р. відновила НТШ в Західній Европі; частина, яка залишилася в Україні, при­пинила діяльність у страху за життя, а іншу було знищено (зникли безвісти Роман Зубик, Карло Коберський, Кость Левицький, Володимир Старосольський і Кирило Студинський).

У 1989 р. відроджується НТШ у Львові завдяки активним заходам професорів вишів і АН УРСР Романа Кучера, Ярослава Підстригача, Євгена Гладишевського, Володимира Панасюка, Олега Романіва та інших, а також крайових товариств НТШ в Европі, США, Канаді та Австралії. Слід відзначити ініціятиву тодішнього голови та се­кретаря  НТШ Америки (США) Ярослава Падоха і Леоніда Рудницького, голови НТШ Канади Бог­дана Стебельського, які допомогли в науково-ор­ганізаційному аспекті відродження Товариства і створили для діяльности НТШ у Львові (1991- 1992) грошовий стабілізаційний фонд. Він понад 20 років слугував НТШ для наукової праці Товари­ства в Україні (з певними доповненнями) включ­но до 2010 р. За весь цей час НТШ, на жаль, не удостоїлось державної підтримки для своєї праці, незважаючи на всі звернення до уряду України різних каденцій, хоч Товариство було від початку і є досі установою, яка працює для національної науки. Державні чинники України не розуміють вагомої його праці і не підтримують НТШ (протягом 1990-2012 рр. Товариство провело десятки наукових конференцій, симпозіюмів, академій, ви­дало бл. 800 книжок, численні періодичні видання). Чи не соромно, щоби наукова установа, котра успішно діяла впродовж багатьох років і діє сьо­годні (на наступний рік НТШ святкує 140 років від заснування) у незалежній Україні, яка пережила різні режими, мала проблеми із фінансуванням. Чому таке мачушине трактування НТШ в Украї­ні? Невідомо нікому...

Беручи це до уваги, ще раз щиро дякую від імени управи та Президії Товариства за Ваше розуміння ролі і значення Товариства і даровані гроші для   продовження   наукової праці матірного НТШ в Україні.

Список осіб-жертводавців доброчинних внесків для НТШ в Україні за 2012 р.: Борис Білинський – 1000 грн.; Петро Білоніжка – 1000 грн.; Тетяна Крушельницька – 500 грн.; Роман Куш­нір – 1000 грн.; Олександра Матешук-Вацеба – 1000 грн.; Ігор Мриглод – 1000 грн.; Любов Петрух – 1000 грн.; Роман Пляцко – 1000 грн.; Зиновія Служинська – 500 грн.; Олександра Служинська – 500 грн.; Ігор Стасюк – 1000 грн.; Платон Третяк – 1000 грн.; Дмитро Федасюк – 1000 грн.

Всього на 20 вересня 2012 р. у касу НТШ на­дійшло 11 500 грн.

Дякую!

Олег КУПЧИНСЬКИЙ, голова НТШ в Україні