Том 226 (CCXXVI). Праці Музикознавчої комісії

Праці Музикознавчої комісії: статті, матеріали, критика і бібліографія.

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ  


ЗМІСТ

Від редакторів тому … 5-8

С Т А Т Т І

Олександра ЦАЛАЙ-ЯКИМЕНКО. Перекладна півча література XVI-XVII століть в Україні та її музично-віршова форма … 11-40

Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ. Український нотолінійний Ірмолой як тип гимнографічного збірника: зміст, структура … 41-56

Мирослав АНТОНОВИЧ. П'ятиголосна партесна літургія – пам'ятка української музичної культури доби бароко … 57-74

Богдан ЯРЕМКО. Взаємозв'язок аплікатури з музичною стилістикою і формоутворенням карпатської сопілкової музики … 75-101

Станіслав ЛЮДКЕВИЧ. Співні та мелодійні основи й прикмети поезії Тараса Шевченка … 102-109

Любов КИЯНОВСЬКА. Симфонічні поеми Станіслава Людкевича в контексті пізньоромантичної західноєвропейської культури … 110-117

Дана ЗАБОРОВСЬКА. З історії становлення оперного жанру в Західній Україні … 118-129

Ірина ЗІНЬКІВ, Оксана ШЕВЧУК. Особливості регіонального опрацювання фольклору в обробках Миколи Колесси … 130-151

Оксана БІЛИК. Просторово-часові аспекти формотворення у камерно-інструментальній музиці Валентина Сильвестрова … 152-161

Людмила ДУМА. Характерні особливості симфонізму та симфоній 70-80 років ХХ століття Євгена Станковича … 162-181

Володимир ГОШОВСЬКИЙ. Універсальний комп'ютерний каталог народних пісень як основа кібернетичної етномузикології … 182-196

М А Т Е Р І А Л И

Документальні пам'ятки про Музичне братство у Львові XVI-XVII століть. — Лешек МАЗЕПА … 199-222

Невідомі духовні пісні Дмитра Левковського останньої чверті XVIII - поч. XIX століть. — Юрій МЕДВЕДИК … 223-237

Із спостережень над історією розвитку різдвяних псалмів-колядок. — Лариса КОСТЮКОВЕЦЬ … 238-243

Із невідомого листування Миколи Лисенка з галичанами. — Галина БЕРНАЦЬКА … 244-264

До історії музичної спадщини Миколи Лисенка (Владислав Ідзіковський і Андрій Шептицький). — Оксана МАРТИНЕНКО … 265-268

Два листи Климента Квітки до Володимира Гнатюка з 1923 року. — Зіновія ШТУНДЕР … 269-280

Листи Дениса Січинського до Ярослава Вінцковського. — Яким ГОРАК … 281-303

Листи Михайла Гайворонського до Миколи Грінченка від 17 квітня 1927 року. — Роксоляна МИСЬКО-ПАСІЧНИК … 304-311

Василь Барвінський як фортепіанний педагог. — Наталія КАШКАДАМОВА … 312-321

Микола Лисенко в наукових і науково-дослідних публікаціях Заходу. — Роман САВИЦЬКИЙ-син … 322-333

Композиторська спадщина Нестора Нижанківського. — Ігор СОНЕВИЦЬКИЙ … 334-352

Стефанія Павлишин. Творчий портрет. — Дагмара ДУВІРАК … 353-361

Марія Білинська. Творчий портрет. — Любомира ЯРОСЕВИЧ … 362-369

Діячі української музичної культури (Матеріали до біо-бібліографічного словника). — Петро МЕДВЕДИК … 370-455

З ІСТОРІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. Т. ШЕВЧЕНКА

Станіслав Людкевич і його співпраця в Етнографічній та Музикологічній комісіях Наукового товариства ім. Шевченка. — Зіновія ШТУНДЕР … 456-422

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ольга ОСАДЦЯ. Видання музичних творів Миколи Лисенка в Західній Україні … 463-471

Роман САВИЦЬКИЙ-син. Зіновій Лисько і його музикознавча діяльність … 471-477

Ольга ОСАДЦЯ, Лариса СОЛОВІЙ. Нотографічний покажчик творів Остапа Нижанківського … 477-494

Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ. До бібліографії музикознавчої спадщини Мирослава Антоновича … 495-498

Оксана НИКОЛИН. Шопеніана у збірках Львова (Живопис, графіка, скульптура, фотографія) … 498-504

Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ. До історії музики вірмен в Україні в публікаціях Збігнєва Костюва … 504-511

Наталія КАШКАДАМОВА. Станіслав Людкевич. Вибрані фортепіанні твори. Грає Марія Крушельницька. Фірма "Мелодія". — М. Запис 1980 р. С. 10 — 18007 — 10 … 511-516

Оксана БІЛИК. Українська музична кудьтура минулого і сучасності в міжнаціональних зв'язках: Зб. Статей молодих музикознавців України / Упоряд.: Н. Герасимова-Персидська. — К., 1989. — 128 с. … 516-520

В'ячеслав ЦАЙТЦ. Андрій Проценко. Життєпис. Спогади / Упоряд. та коментарі: І.Д. Гамкало, Л.А. Проценко. — К.: Муз. Україна, 1990. — 285, І/с., 16 л. І. л. … 520-525

Список ілюстрацій ... 526

Зміст українською мовою … 527-528

Зміст англійською мовою … 529-530

 


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXVI

Праці Музикознавчої комісії

Редактори тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ

Літературний редактор: Ярослав Тучапський

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 16.02.94

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1994


 

Завантажити 226 том Записок НТШ