Марія Ганіткевич, Ярослав Ганіткевич. Родовід Ганіткевичів та споріднених родин.

Марія Ганіткевич, Ярослав Ганіткевич. Родовід Ганіткевичів та споріднених родин. Товариство “Просвіта”, Секція “Український родовід”. Львів, 2007. – 127 с., 11 табл., 48 с.іл.

У виданні приведено генеалогію роду Ганіткевичів від початку 18 ст. (1734 р.) до наших днів (8-10 поколінь), описано Сокаль від першої половини ХVІІІ ст. і до нашого часу. Представлені роди Михайла, Якова, Івана і Семена Ганіткевичів, описані родові дерева Багріїв, Биськів, Блащуків, Боярських, Возняків, Галущаків, Гринюків, Євтухових, Заставних, Кіралів, Кухціків, Марущаків, Микитюків, Онишків, Пайкушів, Переймів, Прокоповичів, Петришиних, Пилипчуків, Проців, Рибчуків, Семенюків, Хом’яків, Христиничів, Шилівських, Сербо, Шкуранів, Кривенків, Ярмолюків, Чипаків, Жихарєвих, Тарадахів, Чернюхів.

Подано короткі біограми понад 500 осіб, наведені дати народження і смерті, професії, вид заняття, зацікавлення, участь в громадському житті, у національно-визвольних змаган¬нях. Згадується біля 150 родин.

Приведено 11 таблиць зі схемами родових дерев, книгу ілюструє 125 родинних світлин. подано окремі обширні спогади, уривки публікацій про життя і діяльність окремих осіб. Видання розраховане на членів і нащадків описаних родин, сокальчан і галичан, буде корисним для тих, хто цікавиться генеалогією та українськими родоводами з Надбужанщини.

ЗМІСТ

ВСТУП .......3

РОЗДІЛ 1. СОКАЛЬ – РОДИННЕ МІСТО ГАНІТКЕВИЧІВ.......5

РОЗДІЛ 2. КОРЕНІ РОДУ ГАНІТКЕВИЧІВ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІІ – ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТЬ).......16

РОЗДІЛ 3. ПЕРШЕ-ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ГАНІТКЕВИЧІВ.......20

РОЗДІЛ 4. РІД МИХАЙЛА ГАНІТКЕВИЧА.......21

4.1.Родини Івана Ганіткевича, Мирослави Ганіткевич-Рибчук, Заставних, Возняків, Кривенків, Семаків, Ярмо-люків, Багріїв, Ірени Ганіткевич-Бачинської, Пайкушів, Жихарєвих, Радових, Тарадахів, Софії Ганіткевич-Микитюк, Чипаків, Івашів, Хом’яків.......21

4.2. Родини Василя Ганіткевича, Ірени Ганіткевич-Собєцької, Стефанії Ганіткевич-Прокопович, Воротняків, Сербо, Софії Ганіткевич-Онишко, Биськів, Томчуків, Сисоєвих, Богдана Ганіткевича, Галасів, Біликів.......47

4.3. Родини Григорія Ганіткевича, Петришиних, Трошиних.......51

4.4. Родина Михайла Ганіткевича (молодшого, V.8).......55

РОЗДІЛ 5. РІД ЯКОВА ГАНІТКЕВИЧА.......55

5.1. Родини Якова Ганіткевича, Марії Ганіткевич-Андрійчук.......55

5.2. Родини Володимира Ганіткевича, Ярослава Ганіткевича, Ярослави Ганіткевич-Галущак, Володимира Ганіткевича (молодшого).......64

РОЗДІЛ 6. РІД ІВАНА - ЮДИ ГАНІТКЕВИЧА.......79

6.1.Родини Семена Ганіткевича та Марії Ганіткевич-Сілецької.......79

6.2. Родини Софії Ганіткевич-Кухцік, Марущаків, Яковлєвих, Рудиків, Марії Ганіткевич-Перетятко та Ольги Хомицької-Караван.......83

РОЗДІЛ 7. РІД СЕМЕНА ГАНІТКЕВИЧА.......84

7.1. Родина Параскевії Ганіткевич-Чубринської.......84

7.2. Родини Анни Ганіткевич–Боярської, Переймів, Блащуків, Кіралів, Шкуранів, Стриковських, Демиденків, Завадюків, Гопенків.......85

7.3.Родини Софії Ганіткевич-Гринюк, Христиничів, Чернюхів, Падучаків, Копильчаків.......89

7.4.Родини Йосифа Ганіткевича, Марії Ганіткевич, Шилівських, Пилипчуків, Ольги Ганіткевич-Семенюк, Євтухових, Гециків.......101

7.5. Родини Івана Ганіткевича, Юрія Ганіткевича, Оксани Ганіткевич-Проць.......113

РОЗДІЛ 8. РІД ЙОСАФАТА ГАНІТКЕВИЧА 118

8.1. Родина Теодора Ганіткевича....... 118

8.2. Родина Михайла Ганіткевича.......123

8.3. Родина Йосифа Ганіткевича.......123

ПІСЛЯСЛОВО.......124