До 80-річчя професора Ярослава Ганіткевича

Наукове товариство імені Шевченка Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Інститут української археографії НЛН України імені М. Грушсвського Всеукраїнське товариство Івана Огієнка Львівське відділення Українське лікарське товариство у Львові запрошують Вас до участі у вшануванні 80-річчя видатного українського вченого Ярослава ГАНІТКЕВИЧА Дійсного члена НТШ, доктора медичних наук, професора, Лауреата премії імені Івана Огієнка, стипендіата Президента України та презентації книги «Лікарський збірник до 80-річчя з дня народження Ярослава Ганіткевича.Вибрані праці», Львів, 2009 Основні лати життя і діяльності 1929,9 липня - народився в м. Радехові на Львівщині 1946 – вступив до Львівського медінституту 1949 – перша доповідь на ІV конференції СНО 1951 – аспірантура при кафедрі нормальної фізіології Львівського медінституту 1954 – публікація першої наукової праці 1955 – захист кандидатської дисертації 1956 – звільнений з Львівського медінституту, асистент Івано-Франківського медінституту 1959 – доцент кафедри норм. фізіології ІФМІ 1968 – захист докторської дисертації (Донецьк) 1970 – професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Чернівецького університету 1980 - участь у ХХVІІІ міжнародному конгресі фізіологічних наук (м. Будапешт) 1981 – повернення до Львова, науковий співробітник інститутів АН УРСР 1989 – переведений до Львівського медінститутту, організація з проф. М.П.Павловським лабораторії жовчокам’яної хвороби 1989 – участь у відновленні НТШ у Львові, голова Лікарської комісії НТШ 1991 – відновлення “Лікарського збірника” НТШ, заснованого Є.Озаркевичем 1898 р. 1992 – обрання дійсним членом НТШ 1992, 1994, 1996 – участь в Фальк-симпозіумах з проблем патології печінки (Базель, Берлін, Фрайбург) 1997 – участь у 34-ій науковій конференції УЛТПА (Лейк Таго, США) 1998 – участь в Фальк-симпозіумі «Базельський тиждень печінки» (Швейцарія) 2000 – участь в міжнародному Фальк-симпозіумі з холелітіазу (м. Клуж-Напока, Румунія) 2001 – доповідь про автономію університетів на міжнародному симпозіумі в Севастополі 2003 – доповідь про формування української історії медицини на ІІ Міжнар. конгресі укр. істориків ( Кам`янець-Подільський) 2003 – премія імені Івана Огієнка за сукупність праць з історії української медицини 2003 – за рекомендацією Вченої ради ЛНМУ призначено стипендію Президента України 2004 – організація Львівського осередка Всеукраїнського товариства Івана Огієнка, заходів до 125-річчя від дня його народження 2004 – участь в першій Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми історії медицини України» (Тернопіль) 2004 – став членом Міжнародного товариства історії медицини в Лондоні 2005 – опублікував у Лондоні в міжнародному журналі «Vesalius» першу з України статтю з історії української медицини 2006 – відвідини Відня, знайомство з Віденським медичним університетом, його Інститутом історії медицини 2007 – заснування в м. Радехові благодійного учнівського стипендійного фонду для допомоги дітям інвалідам та сиротам 2007 - участь з доповіддю у Міжнародному конгресі істориків медицини (Італія) 2009 - опублікував всього понад 400 наукових праць, в т.ч. - 160 статей з історії медицини, понад 180 авторських біографічних матеріалів 2009 – за цикл праць з історії медицини висунутий на здобуття Державної премії України Видані книги Фізіологічна роль поверхневоактивних речовин. Тез.доп. Всесоюз. симпоз. (відпов. ред. Я.Г.). АН СРСР, Відділення фізіології. – Чернівці 1975. Роль жовчі та жовчевих кислот у фізіології й патології організму. К.: Наукова думка, 1980. Дослідження жовчі. Біохімічні та біофізичні мето¬ди. (Співавт. Я.І.Карбач). – К.: Вища школа, 1985. Рекреація (відпочинок та оздоровлення трудящих): покажчик літератури за 1971-1985 роки : (Наук. ред. Я.Г.) АН УРСР. – Львів, 1986. Лікарський збірник. Нова серія. (Гол. редкол.Я.Г.): НТШ. 1991-1996. – Т. 1 – V. Українські лікарі: Біобібліографічний довідник. Кн. 1: Естафета поколінь національного відродження / Пундій Павло (Гол. ред., автор матеріалів Я.Г.) Львів,Чикаґо, 1994. Словник русизмів у мові медиків. 1995. Українські лікарі: Біобібліографічний довідник. Кн. 2: Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю / Павло Пундій. (Гол. ред. Я.Г.).– Львів, Чикаґо, 1996. Д-р Євген Озаркевич. Праці / (Редактор і упорядник Я.Г.). – Львів : Каменяр, 1999. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. Біографічні нариси та бібліографія. - Львів, 2002. Історія української медицини в датах та іменах. НТШ та ін. – Львів, 2004. Історія медицини: підручник для студентів вищих медичних закладів (Співавт. О.М.Голяченко). – Тернопіль, 2004. Фізіологія травлення в запитаннях і відповідях: навчальний посібник. – Львів, 2005. Родовід Ганіткевичів та споріднених родин. (Співавт. Марія Ганіткевич) – Дрогобич, 2007. Українські лікарі: Біобібліографічний довідник. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби. (Співавтор П.Пундій). Львів. НТШ. 2008. Із рецензій: Книга «Українські лікарі-вчені..» це не лише винятково кваліфікована праця з історії української медицини. Це ще й безпощадно об’єктивний аналіз проклятих для України і українців десятиліть ХХ століття, наслідки яких так гостро відчуваємо нині і відчуватимемо ще довго. Проф. Я.Радевич-Винницький Праці Я.Ганіткевича значною мірою заповнюють прогалини в історії нашого бездержавного народу, виправляють зумисні перекручення. Проф. Олександр Кіцера Унікальність підручника полягає саме в підкресленні особливостей історичного розвитку української медицини, в національній ідентифікації багатьох українських вчених і лікарів… Д.м.н. Ціборовський О.М. В книзі представлені лікарі та медики-науковці – члени українських лікарських організацій, а також українські лікарі-митці, письменники, поети, композитори і виконавці, що відроджують та розвивають українську культуру, мистецтво. Молодим поколінням українських лікарів є з кого брати приклад, є що продовжувати і примножувати на благо України і найблагороднішої справи на Землі – медицини. Догузов В. Зібрані матеріали є дуже важлиивими і потрібними, представляють великий інтерес для історії медицини, історії України. Книга матиме не тільки історичне значення, але й послужить вагомим посібником для виховання у національному молодих лікарів – патріотів Україним. Акад. Павловський М.П