ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

Том 166 (CLХVI). 1957 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVI: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 27. [На по­ша­ну сто­річ­чя на­ро­дин Іва­на Фран­ка у ви­дан­ні НТШ і “Сво­бо­ди” в Джер­зі Си­ті. Н[ью]-Дж[ерсі]. У сто­річ­чя на­ро­дин Іва­на Фран­ка. Збір­ник праць і стат­тей при­го­то­ва­­­них на на­у­ко­ву кон­фе­рен­цію 12 і 13 трав­ня 1956, у ви­дан­ні НТШ і “Сво­бо­ди” / Ре­дак­ційна ко­ле­ґія: К.

Том 162 (CLХІІ). 1954 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІІ: Збірник Філологічної секції. – Т. 25 / [Редне вказаний]. — Нью-Йорк; Па­риж, 1954. — 96 с., кар­т.

_________________________

Зміст: 

Том 161 (CLХІ). 1953 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІ: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 24 / [Редне вказаний]. — Нью Йорк; Па­риж, 1953. — 207 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 158 (CLVIІІ). 1948 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVІІI: Праці Філологічної секції. [Кни­гоз­нав­чий ін­сти­тут. – T. I: Пе­лен­ський Є. Ю. Ucrain­i­ca в за­хід­но-ев­ро­пей­ських мо­вах. Ви­б­ра­­на біб­лі­ог­ра­фія]. — Мюнхен, 1948. — 111 с.

_________________________

Том 155 (CLV). 1937 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLV: Праці Філологічної секції / За ред. Василя Сімовича. — Львів, 1937. — [4]+370 с.

_________________________

Зміст: 

Том 153 (CLIІІ). 1935 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІІI: Праці Філологічної секції / За ред. Ярослава Гординського. — Львів, 1935. — [2]+233 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 146 (CXLVI). 1927 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVI: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1927. — [3]+218 с.

_________________________

Зміст: 

Том 141-143 (CXLI-CXLIII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLI-CXLIII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського, [Юви­лей­ний Збір­ник На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка у Льво­ві в пять­де­ся­ти­літ­тя ос­но­ван­ня, 1873–1923]. — Львів, 1925. — [3]+364 с., іл.

_________________________

Том 136-137 (CXXXVІ-CXXXVII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXVI-CXXXVII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1925. — [3]+254 с.

_________________________

Зміст: 

Том 229 (CCXXIX). 1995 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXIX: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1995. — 623 с., іл., кар­тосхема.

_________________________

Том 224 (CCXXIV). 1992 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІV: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1992. — 436 с., іл.

_________________________

Том 234 (CCXXXIV). 1997 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІV: Праці Філологічної секції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1997. — 698 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Том 221 (CCXXI). 1990 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІ: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1990. — 383 с., іл.

_________________________

Ярема Степан. На теми української наукової мови

Ярема Степан. На теми української наукової мови. – Львів: Українське товариство з механіки руйнування матеріалів. Львівське крайове товариство „Рідна школа“, Наукове товариство ім. Шевченка 2002. 44 с.

Іван Франко і його поема "Мойсей"

В історію нашого письменства, отже, й усієї національної духовности, Іван Франко увійшов як друга величина після Тараса Шевченка. І ця історична оцінка цілком заслужена: І.Франко створив могутній монумент, вічно живий своїми ідеями, втіленими в яскраві художні образи, як і рівно ж виваженими інтелектуальними трактатами, можна сказати, з багатьох царин української та й світової життєдіяльности.

Сторінки

Підписатися на RSS - ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ