Всеукраїнські наукові читання

5–6 червня 2019 р. у Києві відбувся міжнародний Форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах. До 100-річчя з дня народження О. Пріцака, І. Лисяка-Рудницького  та 120 річчя з дня народження О. Оглоблина», співорганізатором якого виступив Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів). У доповіді на пленарному засіданні директор Інституту Ігор Соляр проаналізував життєвий шлях та творчу спадщину І. Лисяка-Рудницького. Завідувач Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту, дійсний член НТШ Микола Литвин узагальнив українсько-польські міждержавні та міжнаціональні відносини новітньої доби. Оригінальними були виступи колишніх аспірантів Інституту – Володимира Вятровича (нині директор Українського інституту національної пам’яті) про сучасну російську гібридну війну та Олександра Зайцева (нині професор Українського католицького університету) про постать Степана Бандера в науковому та суспільному дискурсах.

7 червня 2019 р. у Львові проведено Всеукраїнські наукові читання «Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві», організаторами яких виступили Західний науковий центр НАН України і МОН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. У доповідях членів НТШ Леонтія Войтовича, Володимира Александровича проаналізовано творчу спадщину Івана Крип’якевича, зокрема його студії з історії Галицько-Волинської держави, козаччини, духовної спадщини українського народу. Олександр Луцький і Олександра Стасюк  показали вплив суспільно-політичного чинника на академічну спільноту, загалом інтелектуальне середовище  у радянську добу. Обговорено також інші важливі проблеми новітньої історії України.

8–9 червня 2019 р. у Чорткові Тернопільської області відбулася наукова конференція, присвячена 100-річчю Чортківської офензиви Галицької армії, на якій з доповіддю про внутрішню політику ЗУНР в умовах війни виступив завідувач Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, дійсний член НТШ Микола Литвин.