ПРОГРАМА ХХХ НАУКОВОЇ СЕСІЇ НТШ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ І КОМІСІЙ

27, 28 лютого, 6 березня КОМІСІЯ ТІЛОВИХОВАННЯ І СПОРТУ ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО (Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові, вул. Івана Франка, 154)

28 лютого-1 березня ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Фран­ка, вул. Валова, 18, ауд. ім. Леся Курбаса)

1, 19 березня МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ  (Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької , вул. С. Крушельницької, 23)

5-14 березня  ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ (Львівське березня відділення Інституту української археографії та джерелознавства і м. М. С. Грушевського НАН України, вул. Винниченка, 24)

7  березня ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ (Львівська комерційна академія, вул. Туган-Барановського, 10, зал засідань Вченої ради, ауд. 314)

7, 13, 19, 25, 27 березня КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖ­НИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Винниченка, 24)

11 березня CЕКЦІЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вул. Свєнціцького, 1, зал засідань)

11-13 березня,  11-12 квітня, 16 — 18 жовтня ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ (Львівський 4 березня національний медичний університет ім.Данила Галицького, кафедра нормальної фізіології, вул. Пекарська, 52; адмін. кор­пус, вул. Пекарська, 69, конференц-зал)

14 березня БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ спільно з Львівським відділенням українського Біохімічного товариства (Інституту біології клітини НАН України, вул. Драгоманова, 14/16, актова зала)

14 березня КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний кор­пус,авд. 216)

14 березня КОМІСІЇ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І МЕХАНІКИ (ЗНЦ НАН України, вул. Матейка, 4, актова зала)

14 березня ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська,1, ауд. 301)

1415 березня ЕКОЛОГІЧНА комісія (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4, ауд. 329, біологічний факультет)

15 березня ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Українська академія друкарства, вул. Підголоско, 19, ауд. 221)

20  березня КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ (Інститут прикладних проблем механіки і мате­матики, вул. Наукова, 3-б, кім. 709)

21 березня КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА КІБЕРНЕТИКИ (НУ „Львівська політехніка“, навчальний корпус V, ауд. 809)

21 березня ХЕМІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, хемічний факультет, ауд. 1)

21 березня СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, зал засідань)

21-22  березня ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, ауд. 305)

22 березня ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, геологічний факультет, вул. Грушевського, 4, ауд. 129)

22 березня КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА (Національний лісотехнічний універси­тет України, вул. Ген. Чупринки, 106, корп. 1, ауд. 102)

22 березня СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет  ім. І. Франка, пр. Свободи, 18, економічний факультет, кафедра соціології, ауд. 115)

22 березня КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ’ЯТОК ПРИ НТШ (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, конференційна зала)

26 березня ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26)

27 березня, 9 квітня КОМIСIЯ СЕМІОТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, кафедра філо­софії, ауд. 301)

28 безезня АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ  (Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13)

28 березня АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ  (Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України, вул. Винниченка, 24, конференцыйна зала)

28 березня КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ (НУ „Львівська політехніка“, ХІХ корпус, вул. Князя Романа, 1, ауд. 104)

28 березня ПРАВНИЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)

28 березня КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА (Львівська націо­нальна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, вул. В. Стефаника, 2)

28  березня МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Інститут українознавства і м. І. Крип’якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, кім. 501)

29 березня КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ (Львiвський нацiональний унiверситет ім. I. Франка, вул. Унiверситетська, 1, головний кор­пус, ауд. 146)

12 квітня КОМІСІЯ З ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ (НУ „Львівська політехніка», навчальний корпус 5, ауд. 407)

ДолученняРозмір
PDF icon program_ntsh_2019_2.pdf444.78 КБ
Microsoft Office document icon 2019_ntsh_ostatochna_programa-zaproshennya_5.doc436.5 КБ