Зимова сесія Карпатської Школи - 2019

Програма засідань Косівського осередку НТШ

 у рамках ХХХ Наукової сесії

Наукового товариства ім. Шевченка

м. Косів, Івано-Франківської області, 20-24. 02. 2019 р.

Голова: Микола Близнюк

Секретар: Марія Іванчук

      Зимова сесія Карпатської Школи 2019:

«ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ-2030 У ГІРСЬКИХ РЕГІОНАХ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ»

(Косівський ліцей ім. Ігоря Пелипейка, вул. Шевченка, 45 )

Валерій МИХАЙЛЕНКО. Карпатська школа - інноваційний проект сталого територіального розвитку.

Віктор КАРАМУШКА. Інтегрування довкільних пріоритетів у стратегічне планування та проектну діяльність.

Петро ГРИЦИШИН. Методика формування місцевих планів екологічних дій для ОТГ.

Галина ПРОЦІВ. Особливості регіональної екологічної політики та роботи з активізації місцевих громад: роль громадськості. 

Руслан ГАВРИЛЮК. Розвиток вітроенергетики України: перспективи та застереження з огляду впливів на довкілля

Петро БІЛЕНЧУК. Центр криміналістичних і мистецтвознавчих досліджень: здобутки, надбання, пріоритети.

Анастасія ШОЛОХОВА. Будівництво пілотного метан деградуючого «вікна» на діючому полігоні ТПВ Уйкало, Естонія.

Юрій Стефурак. Природоохоронна діяльність і напрями наукових досліджень Національного природного парку «Гуцульщина».

  • Результати Конференції Сторін Паризької угоди зі зміни клімату (КОС-24), м. Катовіце, Польща. Адаптація до кліматичних змін.

Сергій ШМАРІН. Прогнозування викидів парникових газів з місць захоронення ТПВ в Україні.

Микола БЛИЗНЮК, Соціальне підприємство на базі Центру громадських ініціатив: трансформаційні процеси в цілях місцевого розвитку.

Віктор БАРЧУК. Презентація Косівського ліцею імені Ігоря Пелипейка.

Зоряна ГОСТЮК. Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат.

Віталій ШАРАВАРА. Інститут оцінки впливу на довкілля: історія становлення в світі та впровадження в Україні.

Тетяна ОМЕЛЯНЕНКО. Підвищення кваліфікації  молоді, що працює у сфері поводження з відходами.

Олена ВОЛИНСЬКА. Етнопедагогічний феномен художньої освіти Галичини кінця ХІХ–початку ХХ ст.

Виїзна сесія:  Національними природними парками  

«Гуцульщина» та «Вижницький»

Юрій СТЕФУРАК, Любомир ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ,

Юрій МАСІКЕВИЧ, Віталій СТРАТІЙ.

 

Оргкомітет

ДолученняРозмір
Image icon karpatska_shkola.jpg2.84 МБ