ОГОЛОШЕННЯ!

Шановні Голови та Секретарі  Комісій і Осередків НТШ!

Просимо Вас до 10 листопада подати звіт комісій за 2018 рік!

 

У звіті вказати:

1. Загальна кількість членів, серед них дійсних.

2. Семінари, засідання, конференції:

         а) проведені в рамках комісії чи осередку,

б) організовані спільно з іншими підрозділами Товариства або у співпраці      з іншими науковими інституціями.

3. Публікації:

a) у виданнях Товариства (Записках, збірниках, Віснику НТШ, енциклопедіях),

б) найбільш значущі публікації у фахових виданнях, у тому числі міжнародних; підсумкові монографії,

в) напрацювання наукової термінології, підготовка до друку і видання словників.

4. Репрезентація здобутків української науки на міжнародних наукових  форумах, зокрема в статусі запрошених лекторів, участь в наукових проектах,

отримані відзнаки.

5. Участь молодих науковців у діяльності Товариства.

6. Популяризація наукових знань під час Днів науки та інших заходів.

7. Участь у реалізації важливих громадських ініціатив.

8. Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності НТШ загалом.

9. Список членів комісії з вказанням стану сплати ними членських внесків.

      

         З повагою,

Секретаріят управи НТШ