ЗАСТАВЕЦЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

ЗАСТАВЕЦЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

(27.04.1953 - 10.09.2017)

Результат пошуку зображень

Заставецька Ольга Володимирівна - видатний український вчений-географ, доктор географічних наук, професор. Працювала в Тернопільському осередку НТШ від часу його відновлення, а 17 грудня 2005 року її заслужено обрано дійсним членом Товариства.

Ольга Володимирівна вивчала проблеми географії, комплексного економічного та соціального розвитку Західного регіону України, питання географічного краєзнавства і методики викладання географії. Була головним редактором всеукраїнського часопису «Історія української географії», членом редколегії ТЕС, наукових періодичних видань «Наукові записки ТНПУ: Географія», «Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України», членом редакційної колегії 3-томного енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл». Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографії «Тернопільська область: Географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку».

Наукове товариство ім. Шевченка завжди шануватиме та пам'ятатиме цю видатну жінку.