ОГОЛОШЕННЯ!

Шановні Голови та Секретарі Секцій і Комісій НТШ!

Для укладання програми ХХІХ Наукової сесії НТШ просимо подати календарний план роботи Секцій і Комісій та порядок денний засідань. Термін виконання:до 15 лютого. 

Адреса нашої електронної пошти: ntshoffice@gmail.com   ntsh@mail.lviv.ua