Міжнародна наукова конференція “Українська революція 1917–1921 років: історичний досвід та державницька традиція”

20 жовтня 2017 р. у Музеї визвольної боротьби України (Львів) відбулася Міжнародна наукова конференція  “Українська революція 1917–1921 років: історичний досвід та державницька традиція”, співорганізатором якої стали Наукове товариство імені Шевченка у Львові,  Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), Львівський національний університет імені Івана Франка. Учасників конференції з України та США  (понад тридцять осіб) привітали заступник голови НТШ, доктор  іст. наук Степан Гелей, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України доктор іст. наук, дійсний член НТШ Микола Литвин,  декан історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка кандидат іст. наук Роман Шуст та ін. На пленарному засіданні заслухано доповіді доктора  іст. наук Владислава Верстюка (Інститут історії України НАН України) “Українська центральна рада – активний чинник національно-демократичного дискурсу революції”, заступника голови НТШ Америки, доктора наук з історії Анни Процик (Університет міста Нью-Йорк) “Державницька концепція Михайла Грушевського і гібридна війна російських політиків-лібералів”, доктора іст. наук Миколи Литвина  (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) “Українські визвольні змагання першої чверті ХХ ст..:  документи і матеріали Товариства охорони воєнних могил у Львові”. На секційних засіданнях виступили відомі та молоді науковці з Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Черкас, Чернівців. Директор Музею визвольної боротьби України магістр історії Тарас Кузь ознайомив з новою виставкою “Віхи українського державотворення 1917–1921 рр.”.