Праці НТШ. Том LXVIII. Економічний збірник-4 (2022)