Наукове товариство імені Шевченка в Україні підтримує Заяву НАН України

Заява Національної академії наук України

Останні дні Україна та весь цивілізований світ буквально здригнулись від жахливих наслідків вторгнення російських військ у Київській області. Колись затишні вулички невеликих міст та містечок навколо української столиці тепер зруйновані вщент та усіяні тілами убитих мирних мешканців. Десятки розстріляних російськими окупантами ні в чому не винних людей лежать посеред вулиць та біля своїх домівок. Вбиті цілими сім’ями при спробі залишити місто на своїх автомобілях, їм окупанти не дали жодного шансу врятуватися. Замість квіткових клумб – могили у дворах житлових комплексів. Братські могили з сотнями понівечених тіл. Замучені, закатовані, замордовані, зганьбовані… 
Стигне кров, описуючи ці звірства. Охоплює жах і оціпеніння після побаченого, від думок про перенесені людські страждання. Невимовний біль від того, що пережили ці люди перед смертю…
Бракує слів, щоб назвати тих, хто зробив таке. Кати. Убивці. Нелюди. Істоти, які прикидаються людьми. 
Здавалося, що жахіття фашистських катувань минули вже давно. Здавалося, ми назавжди лишили на сторінках історії пекло нацистських таборів та розстріли мирного населення. Важко уявити, що ці кадри – про світ ХХІ століття, який ось уже декілька десятиліть повторює «Ніколи знову» і вивчає уроки війни. Проте все це повторюється сьогодні. У центрі Європи. У сучасній державі. Мирних українців цілеспрямовано страчують російські окупанти.
Без сумнівів, війна в Україні, звірства та моторошні вбивства мирного населення є справжнім геноцидом росіян проти українського народу. Немає і не може бути жодного виправдання діям цих істот у людській подобі.
З жахом усвідомлюємо, що російське суспільство – не лише жертви та заручники кремлівської дезінформації і маніпулятивних новин, вони – повною мірою співучасники цієї масової розправи над невинними.
Російська інтелектуальна еліта, в якій мали б знаходити найвище своє втілення принципи гуманізму, захисту людяності, людської гідності, честі, прав і свобод мовчки споглядає за цією масакрою цивільного населення. Замість того, щоб виявити притаманну науковому співтовариству громадянську мужність, совість та гідність, вони відверто поділяють масові розправи над мирними людьми та поширення людиноненависницької ідеології.
Віримо, що всі винні будуть покарані – і ті погані, що вбивали, і ті «хороші», що мовчали. Покоління росіян будуть відповідати і спокутувати гріхи за звірства своїх чоловіків, братів і синів на території України. І мертві, і живі, і ненароджені…
Ми закликаємо міжнародну наукову громадськість, всю світову спільноту дати належну оцінку звірствам російських окупантів проти мирних жителів України.

Світла і вічна пам'ять всім мученикам та визволителям!

Declaration of the National Academy of Sciences of Ukraine

In recent days, Ukraine and the entire civilized world have literally been shaken by the terrible consequences of the Russian invasion of the Kyiv Oblast. Once cozy streets of small towns and villages around the Ukrainian capital are now completely destroyed and strewn with the bodies of murdered civilian residents. Dozens of innocent peaceful people killed by Russian occupants are lying in the streets and near their homes. The whole families were murdered when trying to leave the towns in their cars, with the occupants giving them no chance to escape. Instead of flowerbeds, there are graves in the yards of residential complexes. Mass graves with hundreds of mutilated bodies. Tortured sufferers, humiliated martyrs…
Blood freezes when those atrocities are described. People are permeated with horror and numbness after imagining the human sufferings endured. Unbearable pain caused by the trials of people before their deaths…
There are no words which could describe those who committed that. Hangmen. Murderers. Nonhumans. Beastly creatures, who pretend to be human beings.
It seemed that the horrors of Nazi torments were back in the past. It seemed that the inferno of the Nazi camps and the shooting of peaceful citizens remained forever in the history books. It is difficult to realize that the footage is showing the world of the 21st century, which has been repeatedly chanting “Never again” and learning lessons of the war. However, all those atrocities are happening again. In the center of Europe. In a modern state. Peaceful Ukrainians are deliberately executed by Russian occupants.
Undoubtfully, the war in Ukraine, atrocities and horrible murders of civilians are an actual genocide of Russians against the Ukrainian people. There is no and can be no excuses for those beastly creatures disguised as humans.
We realize with deep terror that the Russian society are not only victims and hostages of the Kremlin disinformation and manipulative news but in full are accomplices of this mass massacre of the innocents.
The Russian intellectual elite, who should be the highest embodiment of the principles of humanism, protection of the human race, of its dignity and honor, rights and freedoms are silently watching this massacre of civilians. Instead of demonstrating civil courage, conscience and dignity, which are inherent in the scientific community, they openly approve mass executions of peaceful people and the spread of misanthropic ideas.
We do believe that all the guilty will be punished – both the bad who murdered and the  “good” who were silent. Generations of Russians will be held accountable and will atone for the sins of atrocities committed by their husbands, brothers and sons in Ukraine. The dead and the living and the unborn…
We call for the international scientific community, the whole world to give an honest appraisal to the genocide of Russian occupants against the peaceful people of Ukraine.

Eternal, bright memory to all martyrs and liberators!                 

 

Published by: Press Service of NAS of Ukraine

 

Інформація з посилання

https://nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8918