22 жовтня 2021 р. о 10-00 год. відбудеться Четверта Міжнародна наукова конференція "ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦЬКОГО РУХУ НА ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ" (до 400-річчя Хотинської битви 1621 року)

22 жовтня 2021 р. о 10-00 год. відбудеться Четверта Міжнародна наукова конференція
"ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦЬКОГО РУХУ НА ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ" (до 400-річчя Хотинської битви 1621 року)
Посилання додається

LUTE LUTE is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України
Time: Oct 22, 2021 10:00 AM Kiev

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84006707941

Meeting ID: 840 0670 7941

 

Міністерство освіти і науки України

Наукове товариство імені Шевченка

Львівський торговельно-економічний університет

Львівський національний університет ім. І. Франка

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

Галицьке козацтво ім. Петра Сагайдачного

ВГО "Українське реєстрове козацтво"

Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця"

ПРОГРАМА

Четвертої Міжнародної наукової конференції

"ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦЬКОГО РУХУ НА ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ"

(до 400-річчя Хотинської битви 1621 року)

 

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", приуроченої до 400-річчя Хотинської битви 1621 року, яка проходитиме 22 жовтня 2021 року у м. Львові.

Оргкомітет

Місце проведення засідань конференції:

Актова зала Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 10).

Організатори конференції:

  • Наукове товариство імені Шевченка
  • Львівський торговельно-економічний університет
  • Галицьке козацтво ім. Петра Сагайдачного
  • ВГО "Українське реєстрове козацтво"

Співорганізатори конференції:

  • Львівський національний університет ім. І. Франка
  • Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
  • Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця"

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови оргкомітету

Кушнір Роман – д-р фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України, голова Наукового товариства імені Шевченка в Україні.

Куцик Петро – д-р екон. наук, проф., ректор Львівського торговельно-економічного університету.

Колодій Роман – канд. техн. наук, доц. національного університету "Львівська політехніка", голова Львівського обласного козацького товариства ВГО "Українське реєстрове козацтво".

Учений секретар оргкомітету

Семів Сергій – канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету.

Члени оргкомітету

Буйновська Єлизавета – директор державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця".

Гальчак Сергій – д-р іст. наук, проф. Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Гелей Степан – д-р іст. наук, проф. кафедри історії і філософії, проректор Львівського торговельно-економічного університету.

Григор'єва Тетяна – канд. іст. наук, доц. національного університету "Києво-Могилянська академія".

Гринь Галина – д-р, президент НТШ Америки. (США)

Колянчук Олександр – канд. іст. наук, заступник директора Південно-Східного наукового інституту у Перемишлі. (Польща)

Кондратюк Костянтин – д-р іст. наук, проф. кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Литвин Микола – д-р іст. наук, проф., завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.

Мелех Роман – голова Галицького козацтва імені Петра Сагайдачного.

Найденов Валентин – отаман Болгарського козацького товариства ВГО "Українське реєстрове козацтво". (Болгарія)

Окабе Йошіхіко – д-р іст. наук, д-р екон. наук, проф. університету Kobe Gakuin University. (Японія)

Ревуцький Степан – директор музею гетьмана України Івана Виговського у селі Руда, Гніздичівської ОТГ.

Світленко Сергій – д-р іст. наук, проф. Дніпровського національного університету імені    О. Гончара.

Фареній Ігор – д-р іст. наук, проф. Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

Фелонюк Андрій – канд. іст. наук, старший науковий співробітник Львівського відділення  Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України.

Шевчук Володимир – д-р екон. наук, проф. Національної академії статистики, обліку та аудиту, голова Наукового товариства імені Сергія Подолинського.

Порядок роботи конференції

22 жовтня (п'ятниця)

    09:30-10:00           Реєстрація учасників конференції

    10:00-10:15           Відкриття конференції

                                   Пленарне засідання

    10:15-13:15           Доповіді

    13:15-13:45           Перерва

    13:45-17:00           Секційні засідання

    17:00-18:30          Товариська зустріч (фуршет)

Регламент конференції:

Доповідь – до 15 хв.

Виступ – до 5 хв.

 

Адреса оргкомітету:

Кафедра історії і філософії ЛТЕУ вул. Тугана-Барановського, 10 Каб. 317

Контактні телефони:

096-625-93-25 – Попович Марія Павлівна

067-700-70-83 – Семів Сергій Романович

E-mail: popovych91@ukr.net

Факс: (032) 275-65-50

 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

о. Хомічак Ігор, капелан Університету

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор: проф. Гелей Степан

ДОПОВІДІ

Сварник Іван, директор ЛОУНБ, член комісії з перейменувань вулиць і площ Львова

ХОТИНСЬКА ВІЙНА 1621 РОКУ

Якимович Богдан, д-р іст. наук, проф. кафедри краєзнавства Львівського національного університету ім. І. Франка

РОЛЬ І  ЗНАЧЕННЯ ХОТИНСЬКОЇ  БИТВИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВОЄННІЙ ІСТОРІЇ XVII ст.

Григор'єва Тетяна – канд. іст. наук, доц. національного університету "Києво-Могилянська академія"

ПАМ’ЯТЬ ПРО ХОТИНСЬКУ ВІЙНУ (1621 Р.) В «ЛІТОПИСІ» САМІЙЛА ВЕЛИЧКА

Окабе Йошіхіко, д-р іст. наук, д-р екон. наук, проф. університету Kobe Gakuin University

КОЗАЦЬКИЙ РУХ У МАНЬЧЖУРІЇ: ПРИЗАБУТА ІСТОРІЯ ЯПОНСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН НА ОСНОВІ ПРАЦЬ ІВАНА СВІТА

Найденов Валентин, отаман Болгарського козацького товариства ВГО "Українське реєстрове козацтво"

FRATERNAL PEOPLES – UKRAINIAN COSSACKS AND BULGARIANS

Буйновська Єлизавета, директор державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця"

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ»: ВІД СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Позняков Денис, завідувач музейно-освітнім відділом  ДІАЗ «Хотинська фортеця»

ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄ ІКОНОГРАФІЯ ХОТИНСЬКОЇ БИТВИ 1621 Р. XVII СТОЛІТТЯ

 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ № 1

ЗАПОРІЗЬКА СІЧ – ХРИСТИЯНСЬКА КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

 

Модератор: д-р юрид. наук, проф. Бойко Ігор

Секретар: канд. іст. наук, доц. Михальський Юрій

Бойко Ігор, д-р юрид. наук, проф., завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка

ЗАПОРІЗЬКА СІЧ – ОСНОВА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVІІ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Огірко Олег, д-р філос., доц. кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені                   С. Ґжицького

ХРИСТИЯНСЬКІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОЗАЦЬКОГО РУХУ НА ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ

Пасічник Володимир, д-р наук з державного управління, доц. Інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка»

КОЗАЦЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ ЯК ПРОДОВЖЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ

Кривонос Володимир, канд. іст. наук, доц.

ПРИЧИНИ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА

Прокіп Андрій, канд іст. наук, доц., провідний науковий співробітник Львівського історичного музею, відділ “Музей Арсенал”

Михальський Юрій, канд. іст. наук, доц., завідувач кафедри історії і філософії Львівського торговельно-економічного університету

ШАБЛІ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ З ХVII СТОЛІТТЯ: ЗБІРКА ЛЬВІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

Чайківська Наталія, ст. викл. закладу вищої освіти, національного університету «Львівська політехніка»

Чайківський Тарас, канд. техн. наук, доц. національного університету «Львівська політехніка»

УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ХМІЛЬНИЙ БРЕНД

Вісин Валентин, д-р іст. наук, проф. кафедри права Луцького національного технічного університету

Вісина Тетяна, канд іст. наук, доц. кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗВИЧАЄВО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА

Притула Олександр, канд. педаг. наук, доц. Запорізького національного університету

ПЕРША ПИСЬМОВА ЗГАДКА ПРО БОЙОВИЙ ВИШКІЛ «СПАС» НА ХОРТИЦІ

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ № 2

ВИЗНАЧНІ ПОЛІТИЧНІ ТА ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ – ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ, БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ІВАН МАЗЕПА; ІСТОРИЧНІ ПОРТРЕТИ ОСТАПА ГОГОЛЯ, ДМИТРА ВИШНЕВЕЦЬКОГО; КОЗАКОЛЮБСТВО ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ОЛЕНИ АПАНОВИЧ

Модератор: д-р іст. наук, проф. Кондратюк Костянтин

Секретар: аспірантка Міщанчук Наталія

Гальчак Сергій, д-р іст. наук, проф. Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського

ПРОСЛАВЛЕНИЙ ПРЕДОК МИКОЛИ ГОГОЛЯ – КОЗАЦЬКИЙ ПОЛКОВНИК ОСТАП ГОГОЛЬ

Гелей Степан, д-р іст. наук, проф. кафедри історії і філософії, проректор Львівського торговельно-економічного університету

ІВАН МАЗЕПА – СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Кондратюк Костянтин, д-р іст. наук, проф. кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка

ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ (1855-1940) – ВИЗНАЧНИЙ ДОСЛІДНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ

Світленко Сергій, д-р іст. наук, проф. Дніпровського національного університету імені О. Гончара

Міщанчук Наталія, асп. кафедри історії України Дніпровського національного університету імені О. Гончара

КОЗАКОЛЮБСТВО МИКОЛИ ЛИСЕНКА

Фареній Ігор, д-р іст. наук, проф. Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

ДО ВИТОКІВ КОНЦЕПЦІЇ КОЗАЦЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ ХVІІ ст.

Фаріон Ірина, д-р філолог. наук, проф. Національного університету «Львівська політехніка»

ЛІНГВОСОЦІЮМ КАНЦЕЛЯРІЙ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Шевчук Володимир, д-р екон. наук, проф. Національної академії статистики, обліку та аудиту, голова Наукового товариства імені Сергія Подолинського

РУХ ДО ОСЯГНЕННЯ РЯТІВНОЇ МІСІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: НАГАЛЬНІСТЬ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОЛЕНИ АПАНОВИЧ

Мелех Роман,  голова Галицького козацтва імені Петра Сагайдачного

Колодій Роман канд. техн. наук, доц. національного університету "Львівська політехніка", голова Львівського обласного козацького товариства ВГО "Українське реєстрове козацтво"

Кушнір Мар’ян, отаман Жидачівського козацького товариства ВГО «Українське реєстрове козацтво»

НОВІ БІОГРАФІЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЖИТТЄПИС ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО (1570-1622)

Шкраб'юк Петро, д-р іст. наук, старший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

КОНТРОВЕРСІЙНА РЕЛІГІЙНА АКЦІЯ П. КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО ТА ЙОГО АПОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ № 3

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ТА ЙОГО ПРОГРЕСИВНА РОЛЬ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Модератор: д-р іст. наук, проф. Литвин Микола

Секретар: канд. іст. наук, доц. Кендус Олександра

Куцик Петро, д-р екон. наук, проф., ректор Львівського торговельно-економічного університету

Семів Сергій, канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ КОЗАЦТВА ІЗ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДЕРЖАВАМИ

Литвин Микола, д-р іст. наук, проф., завідувач відділу "Центр дослідження українсько-польських відносин" Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.

Колянчук Олександр, канд. іст. наук, заступник директора Південно-Східного наукового інституту у Перемишлі

Хахула Любомир, канд. іст. наук, старший науковий співробітник відділу «Центр дослідження українсько-польських відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

БОЇ АРМІЇ УНР У ГАЛИЧИНІ 1920 РОКУ: ГЕРОЇЗМ НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ПРОТИ ЕКСПАНСІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РОСІЇ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ЄВРОПУ

Степанчук Юрій, д-р іст. наук, проф. Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В СИСТЕМІ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ В XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

Бадяк Володимир, проф., д-р філософії в історичних науках

СЛІДАМИ ІСТОРИЧНИХ ПАМ'ЯТОК, ЛЕГЕНД ТА МІФІВ

Кендус Олександра, канд. філос. наук, доц. кафедри історії і філософії Львівського торговельно-економічного університету

ОПРИШКІВСЬКИЙ РУХ ЯК ВИЯВ КОЗАЧЧИНИ В УКРАЇНІ

Футала Василь, д-р іст. наук, проф. кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка

МИНУЛЕ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ САМБІРЩИНИ, ДРОГОБИЧЧИНИ І СТРИЙЩИНИ)

Іваночко Альона, cтарший науковий співробітник ДІАЗ «Хотинська фортеця»

ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ ОПОРА РОДУ МОГИЛА У БОРОТЬБІ ЗА МОЛДАВСЬКИЙ ПРЕСТОЛ НА ПОЧАТКУ XVII СТ.

Чобіт Дмитро, український історик, політик, письменник, публіцист, краєзнавець, член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України і Національної спілки краєзнавців України

БІЙ ПІД БРОДАМИ 11 ЧЕРВНЯ 1651 РОКУ

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ № 4

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО КОЗАЦТВА В УКРАЇНІ

Модератор: д-р філол. наук, проф. Лизанчук Василь

Секретар: директор музею Ревуцький Степан

Лобур Тарас, отаман Зборівської козацької Січі

Когут Ганна, берегиня Українського козацтва

ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО КОЗАЦТВА НА ЗБОРІВЩИНІ

Каляндрук Тарас, д-р філософії, співголова Львівського обласного козацького товариства «Залізний кіш»

ЯК МОСКВА ТЯГНЕ УКРАЇНЦІВ У «РУССКІЙ МІР» ЗА РУКУ СІРКА

Лизанчук Василь, д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка

КОЗАЦЬКА  ПЕДАГОГІКА – ЖИВИЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Попруженко Олег, отаман Жовківського міжрайонного козацького товариства ВГО «Українське реєстрове козацтво»

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО КОЗАЦТВА У ЖОВКВІ

Ревуцький Степан, директор музею гетьмана України Івана Виговського у селі Руда, Гніздичівської ОТГ

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО

Сидор Богдан, почесний громадянин Кульчиць, директор музею Петра Сагайдачного та Юрія Кульчицького

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЮ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО ТА ЮРІЯ КУЛЬЧИЦЬКОГО (З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ)