КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (Проєкт) Філософська комісія Наукового товариства ім. Шевченка виступає з ініціативою формування проєкту та громадського обговорення Концепції

Концепція розвитку України (проєкт)

Філософська комісія Наукового товариства імені Шевченка
виступає з ініціативою формування проєкту та громадського
обговорення Концепції

          І. Робоча назва: "Концепція інноваційного розвитку України на засадах  європейського гуманізму".

 У час гібридної війни, яка, окрім військової агресії, включає й  маніпулятивні технології впливу на дестабілізацію в українському суспільстві, нівелюється та деформується демократична національна ідентичність. Відсутня правдива інформація, непрофесійність керівних кадрів органів влади, дисбаланс у рівнях заробітної плати, прогресуюча міграція, проблеми соціально-економічного зростання. Саме тому є на часі акцентувати увагу на нагальності формування національної концепції розвитку суспільства і держави.

 ІІ. Основними принципами Концепції визнати україноцентризм і всебічність розвитку.

          ІІІ. Консолідуюче значення Концепції реалізувати в основних сферах її ствердження, а саме:

 • Гарантування національної безпеки й суверенітету;
 • Формування української політичної ідентичності;
 • Розвиток демократії та соціальної справедливості;
 • Забезпечення прав і свобод особи;
 • Розвиток науково-ємної та конкурентної економіки;
 • Сприяння культурному й духовному різноманіттю;
 • Реалізація раціонального природокористування;
 • Упровадження пріоритетного й збалансованого розвитку науки та освіти;
 • Ствердження ідеалу мінімально достатнього споживання.

ІV. Створити робочу групу для опрацювання та обговорення наступних тез:

 • обгрунтування необхідності концепції;
 • виокремлення основної проблематики;
 • формування й оприлюднення деталізованогопроєкту концепції;
 • обговорення в науковому середовищі проєкту концепції;
 • визначення основного змісту концепції та можливостей її впровадження в освітній процес і практику управління.

V. Для філософської комісії Наукового товариства імені Шевченка визначити мету діяльності – обґрунтувати теоретико-методологічні основи концепції та інтелектуальні способи подолання проблем розвитку держави та суспільства.

Будемо вдячні Всім Небайдужим!