53-54 номер Вісника НТШ

ЗМІСТ

Відозви. Заяви

Відозва XXVІ Наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка 1
Звернення Президії НТШ до Президента України та Президента Польщі 2

Україна в умовах військової агресії

Війна на Донбасі — тест на зрілість нації.— Сергій Лащенко 3
Виклик і відповідь для України.— Тарас Грень 9

З поточного життя НТШ

XXVІ Наукова березнева („Шевченківська“) сесія Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.— Редакція 14
Почесні та дійсні члени Наукового товариства ім. Шевченка 16
Жертводавці НТШ у 2015 році.— Роман Кушнір 19
Загальні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Америці.— Сергій Панько 20
Нові члени Наукового товариства ім. Шевченка в Америці 22
Ювілей професора Лариси Онишкевич у Вашингтоні 23
Святкування 80-річчя академіка Леоніда Рудницького у Філядельфії 24
Діяльність Наукового товариства ім. Шевченка в Канаді у 2013—2015 ро­ках.— Дарія Даревич 25
Новий пам’ятник Тарасові Шевченку в Канаді.— О. Антонович 28

Статті та повідомлення

Князь Володимир Святославич (До 1000-ліття успіння).— Леонтій Войтович 30
Григорій і Василь Полетики (До ювілею визначних діячів української науки).— Іван Крип’якевич (підготував до друку Феодосій Стеблій) 34
Андрей Шептицький: суспільно-культурні ініціятиви, державно-політичний чин (До 150-річчя від народження).— Микола Литвин 37
Жанрово-стильові прозріння у творчості Михайла Вербицького (До 200-річчя від народження).— Олександр Козаренко 43
Михайло Туган-Барановський — український економіст світового рівня (До 150-річчя від народження).— Степан Гелей 45
Про відомого лікаря-фітотерапевта і невідомого письменника Василя Кархута (До 110-річчя від народження).— Олександра Грушинська, Зиновія Служинська 50
„Безнадійно чемний народ“: про хохлів і українців.— Роман Яремійчук 54
Енциклопедія Голодомору 1932—1933 рр.: від концепції до реалізації.— Василь Марочко 55
Грід-технології для науки і суспільства.— Анатолій Загородній 58
Економічні передумови і наслідки трансформації світового порядку та місце України у цьому процесі.— Марія Флейчук 61

Наші славні НТШівські ювіляри

Людмила Міляєва, Ніна Вірченко, Стефанія Павлишин, Григорій Кіт, Петро Білоніжка, Нестор Библюк, Петро Лозиняк, Ігор Пасько, Андрій Красневич, Ярослав Яцків.— Редакція 67
Степан Стойко.— Лідія Тасенкевич, Платон Третяк 67
Ігор Юхновський 68
Роман Кирчів 70
Любомир Сеник 72
Михайло Голубець 74
Юрій Ранюк.— Олександр Бакай 76
Олег Шаблій 77
Михайло Андрейчин.— Василь Копча 82
Борис Зіменковський.— Олександр Луцик 84
Микола Жулинський.— Богдан Якимович 85
Богдан Козак.— Майя Гарбузюк 87

Огляди нових книжок, рецензії

Ярослав Розумний. Українська вільна академія наук у Канаді. Продовження ідеї вільної науки.— Вінніпеґ, 2013.— 286 с.— О. К. 89
Григорій Грабович. Шевченко, якого не знаємо: З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета. Вид. 2-ге, випр. і доп.— К.: Критика, 2014.— 414 с. [Шевченкознавчі праці, ІІ].— Олександр Боронь 90
Костянтин Курилишин. Часопис „Діло“ (Львів, 1880—1939 рр.): матеріали до біобібліографістики. Т.1: 1880—1889 рр.— Дрогобич: КОЛО, 2015.— 640 с.— О. К. 93
Культура і мистецтво західноукраїнських земель: 2009, 2010. Збірник статей / Відп. ред. В.Александрович; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Історична комісія НТШ в Україні.— Львів, 2015.— 336 с.— Андрій Фелонюк 95
Василь Кучабський. Західна Україна в боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918—1923 рр.— Львів: ДВЦ НТШ, 2015.— 448 с.; 6 карт / Переклад з нім.  Тетяни Лісної за виданням. Наук. редактор і автор передмови  С. Гелей / Kutschabsky W.  Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1918—1923.— Berlin: Junkerund Dünnhaupt Verlag, 1934.— Степан Рутар 96
Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій: підручник / М. А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча, І. В. Огороднійчук; за ред. М. А. Андрейчина.— Тернопіль:ТДМУ, 2015.— 320 с.— Арсен Гудима 97

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Богдан Семак, Андрій Фелонюк, Ірина Касьяненко, Андрій Сова, Ярослав Тимчак, Василь Мойсишин, Михайло Сегеда, Оксана Заячківська, Андрій Гречило, Михайло Чорнопиский 99

Завантажити 53-54 номер Вісника НТШ (джерело 1)