Відійшов у засвіти Богдан Йосипович Пташник

Президія  Наукового товариства ім. Шевченка України з глибоким сумом сповіщає, що 22 лютого 2017 року перестало битися серце видатного вченого-математика, педагога та організатора науки, члена-кореспондента Національної академії наук України, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, академіка АН вищої школи України, доктора фізико-математичних наук, професора, вірного сина України та визначної особистості

 

Богдана Йосиповича ПТАШНИКА.

Богдан Пташник народився 28 вересня 1937 року в селищі Богородчани Івано-Франківської області. Після закінчення у 1959 році Івано-Франківського дер­жав­но­го педагогічного інституту працював сільським учителем, навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР, отримав оригінальні наукові результати у НАН України та   високе визнання як знаний педагог у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національному університеті «Львівська політехніка»,  Прикар­пат­ському національному університеті імені Василя Стефаника,

У 1969 році   Б. Й. Пташник розпочав свій яскравий творчий шлях в установах Академії наук України – у Фі­зи­ко-механічному інституті, а згодом в Інституті приклад­них проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. Тут він отримав оригінальні наукові результати, відображені у понад 200 наукових працях, серед яких 5 монографій, і створив наукову школу з теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними. Під його керівництвом успішно захи­ще­но 17 кандидатських і 3 докторські дисертації.

Разом із учнями Б. Й. Пташник розробив оригінальні методи (які базуються на метричному підході до проблеми малих знаменників) до­слідження коректності та побудови розв’язків багатьох некласичних задач для рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними. На відміну від робіт інших авторів, у роботах Б. Й. Пташника не тільки аксіоматично накладено умови на малі зна­мен­ники, що забезпечують розв’язність задачі, але й доведено теореми метричного характеру про оцінки знизу малих зна­менників, із яких випливає однозначна розв’язність задачі для майже всіх (стосовно міри Лебе­га) векторів, компоненти яких виражаються через параметри обла­сті, коефіцієнти рівнянь і коефіцієнти граничних умов., опис класів некоректних задач.

Вказані дослідження Б. Й. Пташника, які стали новим природнім етапом розвитку загальної теорії крайових задач, пов’язані також із ря­дом застосувань; вони стимулювали розвиток нових аспектів теорії умов­но коректних задач, а також стали джерелом нових проблем мет­рич­ної теорії чисел, багато з яких були розв’язані ним спільно з біло­русь­кими математиками.

Значних зусиль він доклав для організації   досліджень в області математики, механіки і фізики у Західному науковому центрі НАН України і МОН України, очолюючи  у ньому з 2007 року Відділення фізико-технічних і математичних наук, популяризації математичної науки серед молоді і збереженню історичної пам’яті про видатних українських вчених, письменників і громадських діячів.  Його наукова і громадська праця, зокрема в комісії математики НТШ, здобула заслужене визнання  української наукової спільноти.

Богдан Йосипович Пташник продовжував працювати до останніх днів свого життя. Його життєвий шлях – взірець вірного і сумлінного служіння рідній землі та обраній справі. Друзі, колеги та учні Богдана Йосиповича, широкі кола наукової громадськості з глибокою вдячністю пам’ятатимуть його яскраву  постать, яка спричинила значний вплив на розвиток української науки.

 

 

Прощання з Богданом Йосиповичем Пташником розпочнеться  24 лютого о 14 годині у приміщенні Західного наукового центру НАН України і МОН України (вул. Матейка, 4), парастас розпочнеться о 16 годині

 

Чин похорону розпочнеться 25 лютого о 12 годині у Храмі св. Климентія папи (вул. Генерала Чупринки, 70)

 

Поховання відбудеться на 79 полі Личаківського меморіального кладовища