ПРАЦІ НТШ. Том XLIII. МЕДИЧНІ НАУКИ. ЛІКАРСЬКИЙ ЗБІРНИК. Нова серія. Том XXVII

ЗМІСТ

Від редакційної колегії та ради 10
ОГЛЯД 12
Ростислав Білий. Зміни поверхні відмираючих клітин та імунна відповідь 12
Борис Білинський, Руслан Літвіняк. Синдроми множинних ендокринних неопла­зій 34
Марта Джус. Розвиток остеопорозу у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом 48
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКИ 63
Джон Воллас, Ірена Пшик-Тітко, Марчело Мускара, Назар Була, Ярослав Павловський, Олена Гаврилюк, Оксана Заячківська. Вплив гідроген сульфід-вивільнювального аспірину на цілісність слизової оболонки стравоходу та шлунку 63
Леся Матешук-Вацеба, Уляна Підвальна, Анна Бекесевич, Аксінія Зінько, Петро Попик, Іван Дісковський. Вплив тривалого введення налбуфіну на структурну організацію ангіоархі­тектоніки органів 75
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: КЛІНІЧНІ НАУКИ 89
Дарій Бідюк, Анастасія Фуртак. Клініко-епідеміологічні характеристики пізніх ускладнень гострого панкреатиту 89
Орест Шевчик, Ганно Ульмер, Адель Сакіч, Юліане Кіло, Ганнес Альбер, Міхаель Ґрімм, Ельфріде Руттманн. Множинна артеріальна реваскуляризація при аортокоронарному шунтуванні: дослідження довготермінових переваг у когорті з 3129 пацієнтів 96
Наталія Костюченко, Олександр Фільц. Фактор наявності музичного слуху та особливості негативної симптоматики (дефекту) при шизофренії 109
Юрій Іванів, Неля Орищин, Юрій Паламарчук. Прогностична цін­ність маг­нітно-резонансної візуалізації у передбачен­ні життє­здатності міокарда у пацієнтів з ішемічною кардіоміо­патією 117
Юліан Кияк, Ольга Барнетт, Василь Ковалишин, Григорій Кияк, Дмитро Беш, Володимир Мороз. Гепатизація гібернованих кардіоміоцитів при ішемічній хворобі серця 131
Оксана Заячківська, Наталія Дорош, Мар’яна Звір, Анна Козакова, Михайло
Пляцко, Олег Дорош, Ірена Єрмакова. Виявлення ранніх факторів ризику стресу серед студентів шляхом використання програми „Smart lion“
139
Юліан Кухлевський, Мирон Угрин, Зоряна Масна. Вікові та гендерні відмінності факторів ризику змін кісткої щільності в осіб з дентальною імплантацією 150
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ 159
Оксана Ястремська. Проблеми впровадження стандартизації у клініко-діагностичних лабораторіях України 159
АКТУАЛЬНО 171
Любомир Гузар. Місія медиків у сучасних реаліях України (зап. Олена Адамович) 171
Роман Лесик. Наукова школа члена-кореспондента НАМН України, професора
Бориса Семеновича Зіменковського у світлі сучасних тенденцій європейського академічного простору: вчора, сьогодні, завтра
181
Антон М. Л. Коенен. Вступ до інавгураційної промови професора Адольфа Бека на кафедрі фізіології Львівського університету в 1895 р. 197
ЛЕКЦІЯ 206
Адольф Бек. Життєві феномени та методи їх дослідження (ред. Оксана Заячківська) 206
МІЖНАРОДНІ ПУБЛІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ 213
РЕЦЕНЗІЇ 226
Леся Матешук-Вацеба. Енциклопедія „Наукове товариство імені Шевченка“ / Відп. ред. Олег Купчинський.— Львів, 2012.— Том 1, А — Бібл. – 600 с.; Енциклопедія „Наукове товариство імені Шевченка“ / Відп. ред. Олег Купчинський.— Львів, 2014. – Том 2, Бібл — Вес. – 616 с. 226
Олег Романчук. Джон Н. Бріер, Кетрін Скотт. Основи травмофокусованої психо­терапії. — Львів: Cвічадо, 2015.— 448 с. (переклад з англ. Principles of trauma therapy: a guide to symptoms, evaluation, and treatment / John N. Briere, Catherine Scott, University of Southern California, Keck School of Medicine.— Second edition, DSM-5 update 228
ЮВІЛЕЇ 231
Василь Іванович Ковалишин 231
Юрій Андрійович Іванів 233
Андрій Васильович Петрух 238
ВІСТІ ІЗ-ЗА ОКЕАНУ 242
Олександра Служинська. Орест-Мирон Рижій – лікар-хірург, публіцист, меценат (до 90-річчя від народження) 242
IN MEMORIAM 244
Пам’яті визначного вченого-хірурга (до 85-ї річниці від народження Михайла Петровича Павловського) 244
Павло Пундій 249
Павло Джуль 251
Єфрем Гасай. Гіркий біль правди (до 110-ї річниці від народження Осипа Дзядіва) 254
Зиновій Масний, Олена Адамович. Хроніка другого півріччя 2015 року 257
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ (укр.) 262
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ (англ.) 268

https://drive.google.com/file/d/0B2pVffSipaClVmN3aENIRVhPeDg/view?usp=sh...

 

ДолученняРозмір
PDF icon cover_proceed_xliii.pdf87.35 КБ
Image icon cover_proceedings_xliii.jpg518.53 КБ