ПРОГРАМА XXVI Наукової сесії НТШ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ І КОМІСІЙ

12, 26 лютого, ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ (Львівський 4 березня національний медичний університет ім.Данила Галицького, кафедра нормальної фізіології, вул. Пекарська, 52; адмін. кор­пус, вул. Пекарська, 69, конференц-зал)

20 лютого ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Українська академія друкарства, вул. Підголоско, 19, ауд. 221)

27 лютого КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ (Львiвський нацiональний унiверситет ім. I. Франка, вул. Унiверситетська, 1, головний кор­пус, ауд. 146)

11 березня КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА КІБЕРНЕТИКИ (НУ „Львівська політехніка“, навчальний корпус V, ауд. 809)

12 березня ХЕМІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, хемічний факультет, ауд. 1)

14 березня КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний кор­пус, Дзеркальна зала)

16 березня АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівська обласна універсальна наукова біб­ліотека, просп. Шевченка, 13)

17, 20 березня КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖ­НИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Винниченка, 24)

17 березня ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, ауд. 312)

17 березня ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Фран­ка, вул. Валова, 18, ауд. 39)

18 березня ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ (Львівська комерційна академія, вул. Туган-Барановського, 10, зал засідань Вченої ради, ауд. 314)

18-19 ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ (Львівське березня відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Винниченка, 24)

19 березня КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА (Львівська націо­нальна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, вул. В. Стефаника, 2)

19 березня КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ (Інститут прикладних проблем механіки і мате­матики, вул. Наукова, 3-б, кім. 709)

19 березня МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Інститут українознавства і м. І. Крип’якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, кім. 501)

19 березня СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, зал засідань; пл. Ринок, 10, відділ історичної етнології; Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра української фольклористики ім. акад. Філарета Колесси, вул. Університетська, 1, ауд. 345)

20 березня ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, геологічний факультет, вул. Грушевського, 4, ауд. 219)

20 березня КОМІСІЇ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І МЕХАНІКИ (ЗНЦ НАН України, вул. Матейка, 4, актова зала)

20 березня КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА (Національний лісотехнічний універси­тет України, вул. Ген. Чупринки, 106, корп. 1, ауд. 102)

20 березня ПРАВНИЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)

23-24 березня МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім.І. Франка, факультет культури і мистецтв, вул. Валова, 18, ауд. ім. Адольфа Хибінського (№ 40); ауд. 1; вул. Університетська, 1, актова зала

23 березня СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, просп. Свободи, 18, економічний факу­льтет, кафедра соціології, ауд. 115)

23 березня ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська,1, ауд. 303)

24-26 березня КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ (НУ „Львівська політехніка“, головний корпус, вул. Степана Бандери, 12, ауд. 330; ХІХ корпус, вул. Князя Романа, 1, ауд. 104)

24 березня КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Національний лісотехнічний університет України, вул. Природна, 19, корп. 6, ауд. 17)

24 березня КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ’ЯТОК ПРИ НТШ (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, конференційна зала)

24 березня КОМІСІЯ ФІЗИКИ (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вул. Свєнціцького, 1, зал засідань)

26 березня БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ (Інститут біології клітин НАН України, вул. Драгоманова, 14/16, актова зала)

26 березня ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26)

27 березня КОМIСIЯ СЕМІОТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, кафедра філо­софії, ауд. 316)

ДолученняРозмір
PDF icon Програма452.16 КБ