16-й конгрес Міжнародного товариства кріохірургії

29 жовтня – 2 листопада 2011 р. відбувся 16 світовий конрес  Міжнародного (Інтернаціонального) товариства кріохірургії (МТК) у Відні у Редутізалі великого цісарського палацу Гофбурга.

Організували конгрес президент МТК проф. д-р  Сайіо Суміда (Японія) та президент конгресу проф. д-р Микола Корпан. Секретаріат конгресу знаходився у лікарні Рудольфінергауз. Конгрес проходив у співпраці з Японським товариством низькотемпературної медицини (ЯТНМ), Азіатським товариством кріохірургії, Європейським товариством кріохірургії, Австрійським товариством кріохірургії та Міжнародною асоціацією медичної кріобіології (з Росії).

Прибуло понад 70 делегатів з 10 країн, найбільше японців і китайців. (В роботі 13 конгреса МТК 2005 року в Греції брали участь більше 100 спеціалістів з 23 країн світу, було представлено 65 доповідей).

Після зібрання Ради директорів МТК відбулося генеральне зібрання  МТК та обрання 16-ї Ради директорів МТК. Опісля проходили робочі 2 пленарні лектури конгресу та 10 симпозіумів.

Проведено 12 пленарних конгресових лекцій. Особливо цікавими були лекції про історію кріохірургії (С.Суміда),  про вплив кріотехнології на клініку і майбутнє процедури кріовидалення (П.Літтруп, США), про гістопатологію келоїдів після пошкодження кріохірургічним лікуванням (Й.Хар-Шаі) та ін.

М.Корпан виступив з лекцією «Модерна кріохірургія: сучасне і майбутнє». В майбутні 50 років передбачається застосування дуже низької температури, розвиток нано-кріонауки, -кріомедицини, -кріохірургії та -кріообладнання; телеоперації і роботи в  кріонауці, кріомедицині та кріохірургії; протиракова кріовакцина та ін. Потрібно розвинути кріологічну і нано-кріологічну математику, фізику, хімію, фармацію, за короткий час осягнути новий рівень модерної науки і модерної медицини. 16 конрес має дати оживлення, реконструкцію і оновлення Товариства, існуючого в демократичних і легальних спільнотах людей.

Кеченг Ху прочитав дуже змістовну лекцію про модерний розвиток кріохірургії в Китаї за останні 30 років, привів 92 опубліковані праці. В Китаї вийшли дві книги з питань кріохірургії рака (2007 і 2010).  П.лє Піверт (США) розповів про кріохірургію при ракові у 21 столітті. Х.Ісода (Японія)  виступив на тему: »Ревізія розвитку: відсутність під час кріохірургії сигналу льодового шару на МР зображення», С. Суміда – «Механізм пошкодження тканин при кріохірургії». В Японії з 1971 року виходить журнал «Low Temperature Medicine».  Й.Прушінскас (Литва) прочитав «Кільцеподібна кріохірургія в онкологічній практиці».

Згадували про 1-й Міжнародний конгрес кріохірургії, який відбувся у Відні в червні 1972 року, учасниками якого були проф.др А.А.Гаге (США) і др А.Хокі (Японія), а організаторами були Р.Готлоб і Г.Гашек. Міжнародне товариство кріохірургії засновано на 2-му конгресі кріохірургів в Торіно у 1974 році, тепер йому наближається 40 років.

На симпозіумах заслухано 50 доповідей. Тематика симпозіумів: кріохірургія підшлункової залози, печінки, рака легенів, в урології і нефрології, в гінекології, в дерматології та оторіноларингології, спостереження дії замороження, кріопрезервація, генеральна кріохірургія і кріотерапія, модерна кріотехнологія.

 Найбільше доповідей зробили японці та  китайці (по 12), з України було 10, Росії - 8. Аргентини – 3, Австрії – 2, з Індонезії, Ізраелю та Литви – по 1.

Значне місце займали доповіді фахівців з України. О.І.Дронов та ін. представили матеріали про кріохемотерапію при лікуванні пацієнтів із розвинутим раком підшлункової залози; Г.В.Бондар – про кріодеструкцію при лікуванні печінкових метастазів після колоректального раку; А.Сенчук – кріохірургічне лікування у жінок ендометритів і ендоміозів. Р.Р.Сліпецький і ін. представили дані про морфологічне дослідження кріодеструкції у пацієнтів з раком ротової порожнини і глотки. В.І.Чернишук привів дані про кріохірургічне лікування атером в оторіноларингології. Б.П.Сандомірський розповів про кріохірургічний метод  денервації артерій, С.Гічка – про кріохірургію гемороїдів. Я.Жарков та ін. доповіли про універсальний кріохірургічний комплекс – майбутнє обладнання.  Я.Ганіткевич і В.Дяків представили проблеми розвитку жовчно-кам’яної хвороби.

Хоча робочою мовою конгресу була встановлена англійська, деякі делегати Росії доповідали російською мовою  (з перекладачами), демонстрували слайди з написами тільки по-російськи.

МТК буде мати 40 років, проте в більшості європейських країн ще не засновані товариства кріохірургів, кріохірургічними методами частково починаютьзайматися фахівці із різних галузей діагностики і лікування, найчастіше хірурги  та онкологи.

В кінці відбулася загальна асамблея МТК. 17-м Президентом МТК обрано таємним голосуванням українця - проф. Миколу Корпана (100% голосів), С.Суміда залишився почесним президентом МТК. Крім цього обрано Раду директорів товариства в складі 11 осіб,  крім японців, китайців та ін. до нього увійшли також українські лікарі – проф. О.Дронов та директор компанії «Пульс» інженер Я.Жарков.

Найактивніших учасників конгресу нагороджено золотими медалями, кубками та грамотами. Велиикими золотими медалями нагороджені С.Суміда, М.Корпан, А.Хокі, З. ле Пісерт, К.Ху, з України - Я.Жарков.  Золотими медалями МТК нагороджено 13 осіб, в т.ч. проф. О.Дронова.  Усно презентовані премії отримали 7 осіб.

Видано дуже гарно оформлену книгу з матеріалами конгресу – «International Society of Cryosurgery. 16th World Congress of the ISC. October 29th - November 2nd, 2011. Hofburg, Vienna, Austria”. В ній містится 150 сторінок лекційних і оригінальних матеріалів та тезів, а також вітання конгресу, документи конгресу, результати електронного голосування, закони МТК, список делегатів та гостей МТК (151 осіб). Найбільше учасників МТК в Китаю (65) та Японії (27). Бажано було б вказати рік і місце прийняття в члени МТК та особу рекомендуючого кріохірурга. Матеріали частково подані німецькою мовою. Можна сподіватися, що 16 конгрес сприятиме підвищенню авторитету кріохірургії, більшого впровадженню її в медичну науку і практику.

Оргкомітет конгресу винятково добре забезпечив перебування і працю делегатів, оплатив проживання в готелях, організував трьохразове харчування і кофе-бріки, перевезення делегатів. Прощальна дружня вечеря перед закриттям конгресу відбулася у  Віденській Вежі Дунаю в ресторані на висоті 150 м   з оглядом всього міста.                 

Заслуговує уваги спосіб фінансування конгресу: видання матеріалів, оплата залів, готелів, ресторанів, автобусів, виготовлення премій і подарунків, зняття відео і ТБ-передачі та ін. коштували 152,700 Євр, які виділила приватна лікарня Рудольфінергауз та професор М.Корпан, директор Міжнародного інституту кріохірургії.

Конгрес  дав лікарям нові ідеї та імпульси для професійної активності  на ниві модерної кріонауки, кріомедицини, кріохірургії, кріотехнології, може допомогти в найближчому майбутньому більш інтенсивному розвитку кріохірургії. Керівництво МТК буде постійно інформувати членів про наукові події. Вдосконалюється веб-сайт товариства (isc.cryosurgery.at),  який буде інформувати про проведення 16 конгресу. В ньому можна буде знайти цікаві та пам’ятні моменти конгресу.

Наступний 17-й конгрес МТК за 2 роки буде  проводитися в Індонезії.

Ганіткевич Ярослав